Een besluitvaardig 2013

De nieuwjaarsrecepties zijn achter de rug en het gewone politieke werk is deze week weer begonnen. Gewoon, maar ook anders. We zijn immers in het laatste volle jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Naarmate het jaar vordert loop de politieke temperatuur steeds hoger op: kandidatenlijsten worden opgesteld en verkiezingsprogramma’s worden vastgesteld. Hoe hoger de temperatuur oploopt, hoe minder besluiten er worden genomen. De volkswijsheid wil dat je niet over je graf heen moet regeren en dat gaat naarmate het einde van dit jaar nadert een steeds grotere rol spelen, ook in de gemeentepolitiek.

Maar zover is het nog niet. Er staat dit jaar genoeg op de agenda. Het wordt ongetwijfeld het jaar van de voorzieningen: voorzieningen voor de burger en voorzieningen voor het bestuur. Of ze er komen, waar ze komen en in welke vorm. Er zal een besluit worden genomen over definitieve huisvesting van onze ambtenaren en het bestuur, over een investering van een miljoen in de Blinkerd om daar de activiteiten uit de Oorsprong onder te kunnen brengen en over een nieuwe voorziening voor Egmond. Spannende maanden dus.

Mensen zijn nog wel eens verbaasd als ik zeg dat we over bovenstaande onderwerpen besluiten moeten nemen. Kunnen we dat betalen dan, willen ze weten? Het antwoord is: ja, dat kunnen we betalen (kijk bijvoorbeeld eens hier op pagina 8). We hoeven dus niet voor het een of het ander te kiezen. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn omdat ook gemeenten de gevolgen ondervinden van de bezuinigingen uit Den Haag. Maar dat mag nooit een excuus zijn om niets te doen. Ook niets doen is immers een politiek besluit met gevolgen. Over de Blinkerd/Oorsprong, een nieuw gemeentehuis en een voorziening voor Egmond wordt al jaren gesproken: nietsdoen neemt het probleem niet weg en kost ook geld. Wat mij betreft wordt het dus een besluitvaardig 2013.

20130120-131649.jpg

Advertenties

Een sporthal voor Egmond

Het college van Bergen heeft deze week besloten dat er een sporthal moet blijven in Egmond en dat de bestaande voorziening in ieder geval openblijft tot we weten waar een nieuwe sporthal gebouwd gaat worden. Vorig jaar was er veel commotie ontstaan omdat we vonden dat Egmond aan Zee ook wel met een sportzaal (kleiner dan een sporthal) toekon. We hebben toen nog eens goed gekeken naar de feiten en het besluit nu heroverwogen. Enerzijds omdat er geen enkel draagvlak is voor het eerdere besluit. Maar ook – en belangrijker – omdat uit het feitenonderzoek blijkt dat we bij ons eerdere afweging teveel naar de vierkante meters hebben gekeken en te weinig naar het verenigingsleven. Als een vereniging opeens op twee avonden moet gaan sporten, terwijl ze dat nu op één avond doen heeft dat ingrijpende sociale gevolgen. Technisch kan het dan misschien wel, maar maatschappelijk is het bijzonder ongewenst. Sport is meer dan vierkante meters, vandaar het nieuwe besluit.

Is met het besluit van deze week de soms hoogoplopende discussie over een voorziening voor de Egmonden afgelopen? Nee, want die gaat over meer dan alleen de vraag of er een sporthal blijft of elders wordt teruggebouwd. Komt er een zwembad terug? Gaan Egmondia en Zeevogels fuseren? Deze onderwerpen worden besproken in een klankbordgroep waarin veel organisaties uit Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef zitting hebben. In de eerste helft van dit jaar hopen we meer duidelijkheid te kunnen bieden over de mogelijkheden die er zijn om te investeren in een voorziening voor de Egmonden. Voor mij is vooral van belang dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de voorzieningen in Egmond. Er wordt al jaren over gesproken, maar tot besluitvorming heeft dat nog niet geleid. Er is nu een kans omdat de provincie bereid is mee te denken en de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld. Egmond verdient het dat we die kans in 2013 benutten.

20130119-210615.jpg