Betaalbare woningbouw in de gemeente Bergen

Deze week gaat de stelling van de Duinstreek over volkshuisvesting. De stelling luidt als volgt: ‘Er zijn nog altijd te weinig sociale huurwoningen in de gemeente Bergen’. Hieronder ons antwoord.

Eens. GroenLinks pleit al jaren voor meer sociale woningbouw. Met name voor onze jeugd is er te weinig betaalbare woonruimte. Maar ook voor ouderen met alleen AOW of een klein pensioen moet er in de toekomst voldoende woonruimte zijn. Wij willen dat bij elk woningbouwproject veertig procent sociaal wordt gebouwd. Bij woningbouw op gemeentegrond moet dat percentage omhoog. Die kansen zijn er: bij de Oudtburghweg als BSV en Berdos gaan fuseren, op de Rabolocatie in Schoorl en bij de oude bibliotheek in Egmond. GroenLinks Bergen kiest dan voor betaalbare woningbouw en niet voor de gemeentekas.

Advertenties

Verkiezingsbeloftes (4) De Bowling in Egmond aan Zee

De verkiezingen naderen en alle politieke partijen in de gemeente hebben hun verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ze staan weer vol met mooie vergezichten. In terugblikken zijn politieke partijen meestal minder sterk. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat beloofde GroenLinks in 2010 en wat is gerealiseerd? En minstens zo belangrijk: wat is er niet gelukt en waarom niet? Richting de verkiezingen is duidelijkheid over wat je wilt de komende vier jaar belangrijk, maar terugblikken kan ook geen kwaad. Vandaag deel 4 in een korte serie over de opbrengst van vier jaar besturen: hoe staat met de plannen voor de Bowling in Egmond aan Zee?

Net als alle inwoners van Egmond aan Zee, stoort GroenLinks Bergen zich al jaren aan de Bowling. Een bouwval die steeds bouwvalliger wordt en steeds gevaarlijker voor zijn omgeving. Hoog tijd dus om er iets aan te doen. Wij hadden in 2010 één voorwaarde: dat er geen hoogbouw zou komen op die locatie. Dat was telkens het probleem geweest. Opeenvolgende bestuurders had in samenspraak met de ontwikkelaar plannen gepresenteerd die op veel weerstand stuitten bij de inwoners. De laatste tekeningen die werden gepresenteerd in het kader van Ontwerp ons Derp (2009) gingen tot 50 (!) meter hoog. Echt waar, 50 meter! Kijk maar hieronder bij de eerste afbeelding. Passend in de skyline van Rotterdam, maar niet in Egmond aan Zee.

In 2010 is aan twee projecten in Egmond aan Zee prioriteit toegekend: het herinrichten van de Werf inclusief Bowling en de invulling van het Watertorenterrein. Over het Watertorenterrein heb ik elders voldoende geschreven. Over de Werf en de Bowling hebben we vanaf oktober 2011 gesproken met een omvangrijke klankbordgroep bestaande uit o.a. de KNRM, de reddingsbrigade en de Pinck, omwonenden van verschillende VVE’s, leden van de Parel, ondernemers (ook die op het strand) en deskundigen. In 2013 is een plan gepresenteerd dat op hun instemming kon rekenen en uiteindelijk ook op dat van de gemeenteraad. Er is nu 1,6 miljoen euro beschikbaar voor de herinrichting van het gebied en groen licht voor de stedenbouwkundige tekening ten aanzien van de Bowling (zie het tweede plaatje hieronder). Ook is er overeenstemming over de maritieme hoek waarin KNRM, de reddingsbrigade en de Pinck samen willen gaan. Sinds september is er hard gewerkt aan die plannen. Het voorlopig ontwerp is inmiddels bijna klaar en de bestemmingsplanprocedure kan op korte termijn opgestart worden.

Tevreden? Heel erg. Alles staat klaar voor de uitvoering. Rekening houdend met alle procedures, kunnen we in de tweede helft van dit jaar beginnen met de herinrichtingswerkzaamheden en in 2015 en 2016 met de nieuw- en verbouw van de maritieme hoek en de Bowling. Dan is ook het laatste stukje Egmond aan Zee bekeken vanuit de Noord Boulevard en de Voorstraat eindelijk opgeknapt.

Verschil moet er wezen! Het eerste plaatje was één van de voorstellen van het vorige college: een toren van 50 meter hoog. GroenLinks was en is daar faliekant tegen. Dat past toch helemaal niet in Egmond aan Zee. Het tweede plaatje is vorig jaar goedgekeurd door de gemeenteraad.

20140216-182506.jpg

20140220-123250.jpg

Verkiezingsbeloftes (2) Maatwerk voor de woningmarkt

De verkiezingen naderen en alle politieke partijen in de gemeente hebben hun verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ze staan weer vol met mooie vergezichten. In terugblikken zijn politieke partijen meestal minder sterk. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat beloofde GroenLinks in 2010 en wat is gerealiseerd? En minstens zo belangrijk: wat is er niet gelukt en waarom niet? Richting de verkiezingen is duidelijkheid over wat je wilt de komende vier jaar belangrijk, maar terugblikken kan ook geen kwaad. Vandaag deel 2 in een korte serie over de opbrengst van vier jaar besturen: hoe zit het met de woningmarkt?

De woningmarkt zit op slot. In Nederland als geheel, in Bergen met een extra slot. En de gemeente heeft maar weinig middelen om de deur open te krijgen. Hoe komt dat? Redelijk eenvoudig: de gemeente heeft nauwelijks gronden in eigendom en de grondprijzen behoren tot de hoogste van Nederland. Kan er dan helemaal niks? Natuurlijk wel. Wij hebben in 2010 gepleit voor maatwerk en 100 extra woningen in deze periode. Maatwerk door het opstellen van beleid voor mantelzorgwonen en het splitsen van woningen. Kleinschalig en met aandacht voor doorstroom- en levensloopbestendig bouwen.

Wat is er gebeurd? Er zijn iets meer dan 70 woningen opgeleverd deze periode. Minder dus dan de door ons gewenste 100. De economische crisis heeft ook hier zijn invloed. Als de woningmarkt aantrekt hebben we de afgelopen jaren een groot aantal bestemmingsplannen vastgesteld, die inmiddels onherroepelijk zijn. Ontwikkelaars zouden snel moeten kunnen aanhaken als het economische tij aantrekt. Het flankerend beleid dat wij wilden opstellen is er inmiddels. Het beleid voor mantelzorgwonen is vastgesteld en er worden vergunningen voor aangevraagd. Daarnaast heeft de raad in januari 2014 het splitsingsbeleid vastgesteld. Hierdoor moet het makkelijker worden om bestaande woningen om te vormen tot meerdere wooneenheden. Ook op die manier kunnen we tegemoet komen aan de blijvend hoge vraag naar woonruimte in onze prachtige gemeente.

Niets te wensen over? Natuurlijk wel. Heel veel zelfs. Regionaal staat op dit moment het bouwen van betaalbare woningen onder druk. De regio gemeenten hebben afgesproken dat er gemiddeld dertig procent sociaal gebouwd moet worden. Wij vinden dat te weinig. Het was altijd veertig procent en wat ons betreft blijft het dat ook. Nog interessanter is dat er door besluiten in de afgelopen periode ook (eindelijk) wat gronden van de gemeente vrij komen. Denk aan de Oudtburghweg in Bergen als BSV en Berdos gaan fuseren, de oude bibliotheek en (een deel van) het Watertorenterrein in Egmond aan Zee en de Rabobank locatie in Schoorl. Wij vinden dat op die locaties een hoger percentage betaalbare woningbouw moet worden gerealiseerd. Dat is natuurlijk een geldkwestie, want verkoop van de grond voor sociale bouw levert minder op. Wij zullen in die gevallen kiezen voor betaalbare woningbouw en niet voor de gemeentekas. Zal mij benieuwen wat andere partijen doen.

20140126-162553.jpg

Verkiezingsbeloftes (5) Koploper op het gebied van duurzaamheid

De verkiezingen naderen en alle politieke partijen in de gemeente hebben hun verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ze staan weer vol met mooie vergezichten. In terugblikken zijn politieke partijen meestal minder sterk. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat beloofde GroenLinks in 2010 en wat is gerealiseerd? En minstens zo belangrijk: wat is er niet gelukt en waarom niet? Richting de verkiezingen is duidelijkheid over wat je wilt de komende vier jaar belangrijk, maar terugblikken kan ook geen kwaad. Vandaag deel 5 in een korte serie over de opbrengst van vier jaar besturen: zijn we koploper op het gebied van duurzaamheid?

In 2010 had Bergen een goed klimaatbeleid. Het college had bovendien een nulmeting laten doen van onze CO2 uitstoot en had uitgesproken dat ze koploper wilde worden op het gebied van duurzame openbare verlichting. Goede bouwstenen allemaal om de volgende stap te zetten. Wat wilden we bereiken? We wilden o.a. een beleid om in 2030 energieneutraal te zijn, koploper zijn op het gebied van energiezuinige openbare verlichting, na-isolatie blijvend stimuleren en Fairtrade gemeente worden.

Wat is er gelukt en wat niet? Het beleid voor openbare verlichting was een enorme klus. Het hele onder- en bovengrondse verlichtingsnetwerk moest in kaart worden gebracht. De echt oude verlichting (ongeveer 250 van de meer dan 5.000 masten) is vorig jaar vervangen en we zijn nu bezig met nog eens 750 masten die verouderd zijn. Daarvoor is ook budget beschikbaar gesteld. LED is natuurlijk de nieuwe norm. Het beheerplan is in concept klaar en besproken met de raad. Het vaststellen ervan laat op zich wachten maar moet in 2014 afgerond kunnen worden. Zijn we daarmee koploper op het gebied van energiezuinige openbare verlichting zoals we wilden. Nee, allerminst. Er is wel een inhaalslag gemaakt, maar ook nog veel te doen.

Het duurzaamheidsbeleid is in 2012 vastgesteld. De doelstelling om in 2030 een emissieneutrale gemeente te zijn is daarin verankerd. We hebben ook laten onderzoeken of die ambitie haalbaar is. Het kan, maar dan moeten we wel alle zeilen bijzetten. Er wordt nu heel hard gewerkt om alle maatregelen uit te voeren: met ondersteuning van de gemeente zijn alle scholen in deze periode voorzien van zonnepanelen, worden er sinds vorig jaar duurzaamheidsleningen verstrekt en geven we subsidie voor na-isolatie en zonneboilers. Welke vruchten dat afwerpt wordt onderzocht. Op die manier verduurzamen we niet alleen, maar kunnen we ook bijsturen als maatregelen minder effectief blijken.

Maar duurzaamheidsbeleid is meer dan alleen klimaat en energie. Het gaat ook om gezonde voeding, eerlijke handel en dierenwelzijn. GroenLinks is blij dat er eindelijk dierenwelzijnsbeleid ligt. Ook is er hard gewerkt om van Bergen een Fairtrade gemeente te maken. Dat is deze week nog net op de valreep gelukt. U vraagt zich misschien of het dan zo moeilijk is om die titel binnen te halen. Dat valt op zich wel mee. Maar vooral de overstap op fairtrade koffie had de nodige voeten in de aarde omdat we vastzaten aan lopende contracten. Daar is nu gelukkig een oplossing voor gevonden zodat wij nu ook op het gemeentehuis fairtrade thee en koffie kunnen schenken.

En zijn we nu koploper op het gebied van duurzaamheid? Ik denk dat je dat zonder enige terughoudendheid kunt zeggen. Vorig jaar ontvingen we het gouden ECO XXI keurmerk. Nu is er op keurmerken altijd het nodige af te dingen en dat zal bij dit keurmerk ongetwijfeld ook zo zijn. Wat mij persoonlijk innam voor dit keurmerk is dat het gemeenten langs een internationaal vastgestelde lat legt en doormeet op 21 indicatoren. Bovendien verschuiven de scores telkens waardoor je ook moet blijven investeren om de titel te behouden. En met het keurmerk kun je jezelf vergelijken met andere gemeenten. Bergen is de eerste en tot nu toe enige kustgemeente in Nederland het gouden keurmerk binnenhaalde. Ter vergelijking: Bloemendaal scoorde zilver en Castricum brons. Ik durf Bergen daarom best de meest duurzame kustgemeente van Nederland te noemen.

Naast de beweging van klimaat- naar duurzaamheidsbeleid waren de afgelopen vier jaar ook de periode waarin een door GroenLinks georganiseerd energiecafé uitgroeide tot een stichting, die vervolgens een coöperatie werd. De coöperatie Bergen Energie is onderdeel van een brede maatschappelijke beweging van burgers die de publieke zaak een warm hart toedragen. We mogen blij zijn dat zij hun tijd, energie en kennis willen inzetten voor onze gemeenschap. Ze hebben veel gedaan: het meest in het oog springende initiatief is de geplande zonneweide langs de Bergerweg. Het bestemmingsplan dat de weide mogelijk maakt is vastgesteld, de vergunningaanvragen lopen. De komende jaren gaat de coöperatie hopelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van onze doelstellingen.

Wilt u weten wat we in 2014 gaan doen? Klik dan op de duurzaamheidsagenda

Een impressie van de zonneweide langs de Bergerweg. De vergunningaanvraag voor de weide is in behandeling.

20140316-102726.jpg

20140316-102756.jpg

Verkiezingsbeloftes (3) Gasopslag in de Bergermeer

De verkiezingen naderen en alle politieke partijen in de gemeente hebben hun verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ze staan weer vol met mooie vergezichten. In terugblikken zijn politieke partijen meestal minder sterk. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat beloofde GroenLinks in 2010 en wat is gerealiseerd? En minstens zo belangrijk: wat is er niet gelukt en waarom niet? Richting de verkiezingen is duidelijkheid over wat je wilt de komende vier jaar belangrijk, maar terugblikken kan ook geen kwaad. Vandaag deel 4 in een korte serie over de opbrengst van vier jaar besturen: hoe zit het met de gasopslag Bergermeer?

Geen gasopslag in de Bergermeer, dat was onze inzet in 2010. Dat we dat niet voor elkaar hebben gekregen is inmiddels wel duidelijk. Voor iedereen die langs de Bergerweg rijdt, maar ook in de verre omtrek is de boortoren van TAQA zichtbaar. Waarom waren we tegen en was de kostbare gang naar de rechter terugblikkend de juiste keuze?

GroenLinks Bergen was en is tegen gasopslag in de seismisch instabiele Bergermeer. Waarom? Omdat er aantoonbaar veiligheidsrisico’s zijn. Deskundigen hebben laten zien dat er een kans is op een aardbeving van 3,9 op de Schaal van Richter. Hoe zwaar is dat? De beste vergelijking is misschien die met Groningen. Daar is nu landelijk heel veel ophef over. En terecht. De zwaarste geïnduceerde (dwz. door menselijk handelen ontstane) beving heeft daar plaatsgevonden. Die was 3,6 op de Schaal van Richter. In Bergen kan dus een beving plaatsvinden die nog een aantal malen zwaarder is. Kan dat dan ook echt gebeuren? Jazeker. Sterker nog, in Bergen is al eens een beving geweest van 3,5 op de Schaal van Richter. Dat was en is de reden om tegen de gasopslag te zijn.

De voltallige gemeenteraad steunde die koers. Recentelijk zijn er wel geluiden van mensen van buiten de politiek die met de kennis van nu (altijd makkelijk) vinden dat het weggegooid geld was, al die procedures. Ook zijn er reaguurders die denken dat we 25 miljoen euro hadden kunnen krijgen van TAQA als we hadden meegewerkt. Waar ze die informatie vandaan hebben zeggen ze er natuurlijk niet bij. Zeker omdat Heiloo zijn verzet vroeg staakte en daarvoor precies nul euro heeft opgestreken? Of zouden ze denken dat TAQA uit Spanje komt 😉

Onze bezwaren zijn inderdaad allemaal terzijde geschoven door de Raad van State. En daar hebben we het mee te doen. Maar de principiële vraag is natuurlijk of je het weer zou doen, al die procedures. En mijn antwoord is een volmondig ja. Als de veiligheid van je inwoners in het geding is kun je als lokale overheid niet anders dan tot de hoogste instantie besluiten aanvechten. Dat hebben we gedaan en dat zouden we weer moeten doen.

Blijven we het volgen? Zeker. Er is nu landelijk aandacht voor de aardbevingen in Groningen. We hebben vorig jaar de Tweede Kamer gevraagd om Bergen niet te vergeten. Voor de inhoud van de brief kun je hier terecht. En de mensen die nu opeens alle procedures verspilling van gemeenschapsgeld vinden? Die wens ik vooral toe dat ze nooit met het schaamrood op de kaken hun ongelijk hoeven toe te geven als er wel een zware beving plaatsvindt.

.

20140125-163833.jpg

Verkiezingsbeloftes (6) Investeren in ons prachtige landelijk gebied

De verkiezingen naderen en alle politieke partijen in de gemeente hebben hun verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ze staan weer vol met mooie vergezichten. In terugblikken zijn politieke partijen meestal minder sterk. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat beloofde GroenLinks in 2010 en wat is gerealiseerd? En minstens zo belangrijk: wat is er niet gelukt en waarom niet? Richting de verkiezingen is duidelijkheid over wat je wilt de komende vier jaar belangrijk, maar terugblikken kan ook geen kwaad. Vandaag het zesde en laatste deel in een korte serie over de opbrengst van vier jaar besturen: hoe staat het met ons prachtige landelijke gebied?

Weet u het nog? In de vorige college periode liepen de gemoederen hoog op. Meer dan 1200 (!) inspraakreacties werden er ingediend op de Gebiedsvisie Bergen. Mensen sprake schande van de ondoordachte manier waarop het toenmalige college in het buitengebied honderden woningen wilde realiseren op hele kwetsbare locaties zoals de Noord/Zuidlaan in Bergen. GroenLinks Bergen ontwikkelde een website waarop zij haar kritiek verwoordde en kwam met een schets voor een alternatieve gebiedsvisie, Bloeiend Bergen. In ons verkiezingsprogramma drongen we aan op een structuurvisie die het behoud en het versterken van de bestaande kwaliteiten van natuur en landschap centraal stelde.

Is dat gelukt? Zeker. We stelden in 2010 een structuurvisie vast waarin die doelen centraal stonden. Maar we deden gelukkig meer dan alleen een document vaststellen. In 2011 kwam er via het landschapsontwikkelingsplan (een initiatief van GroenLinks Bergen) een half miljoen euro beschikbaar om te investeren in ons landelijk gebied. In de structuurvisie staat wat waar kan, in het landschapsontwikkelingsplan hoe we die functies kunnen inpassen. En daar is de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Misschien niet altijd even zichtbaar voor inwoners, maar daardoor niet minder belangrijk.

En wat is er dan gebeurd? Teveel om op te noemen. Ik opende vorig jaar een prachtig opgeknapte schooltuin in de duinlandjes bij Egmond, deze week een tuin voor de kinderen in Schoorl op het nieuwe volkstuinencomplex bij Schoorldam. Er kwam een veilige oversteek voor de padden bij de Duinweg. Inwoners kregen advies over erfbeplanting van een ervenconsulent, agrariërs werden ondersteund bij de beste ruimtelijke inpassing als ze een nieuwe schuur wilden bouwen. Op dit moment worden in het noordelijk deel van onze gemeente een aantal duinrellen hersteld. Daardoor krijgt het zuivere water uit de duinen weer de ruimte om te stromen. Dat doet voor de natuur wonderen. Wat dat betekent kunt u op de foto’s hieronder zien. Direct na de herstelwerkzaamheden ziet het er nog niet uit, maar na een jaar ontstaat er prachtige nieuwe natuur.

Wat was het stil hè, de afgelopen jaren. Geen discussies over honderden woningen in het buitengebied op de verkeerde plekken. Tegelijkertijd is er heel veel bereikt in het landelijk gebied. Projecten die al jaren, soms tientallen jaren, onderwerp van discussie waren zijn nu eindelijk uitgevoerd of staan op het punt uitgevoerd te worden. Nieuwe natuur ook in de binnenduinrand bij Egmond aan den Hoef en later dit jaar op het oude vliegveld in Bergen. Evenveel redenen om morgen op GroenLinks Bergen te stemmen.

Wilt u weten wat er allemaal speelt in ons landelijk gebied. Klik dan hier voor een recent overzicht.

Verschil moet er wezen. Op de bovenste foto wordt het stroombed van de duinrel verbreed, op de onderste foto de situatie na een paar jaar. De foto’s zijn van Cor ten Haaf.

20140315-161645.jpg

20140315-161701.jpg

Verkiezingsbeloftes (1) Scheefgroei in de voorzieningen?

De verkiezingen naderen en alle politieke partijen in de gemeente hebben hun verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ze staan weer vol met mooie vergezichten. In terugblikken zijn politieke partijen meestal minder sterk. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat beloofde GroenLinks Bergen in 2010 en wat is daarvan ook voor elkaar gekomen? En minstens zo belangrijk: wat is er niet gelukt en waarom niet? Richting de verkiezingen is duidelijkheid over wat je wilt de komende vier jaar belangrijk, maar een klein beetje reflectie kan ook geen kwaad. Vandaag deel 1 in een korte serie over de opbrengst van vier jaar besturen: hoe zit het met de voorzieningen in de gemeente?

Alles gaat naar Bergen

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: GroenLinks doet niet mee aan de klaagzang dat “alles naar Bergen gaat”. Nooit gedaan ook. Maar in 2010 constateerden we wel dat er een scheefgroei was ontstaan op voorzieningengebied. Uit ons verkiezingsprogramma van toen: “terwijl in de kern Bergen een jongerencentrum is geopend en de eerste paal is geslagen voor een nieuw centrum voor kunst en cultuur, is de Oorsprong in Schoorl verkocht, de Blinkerd verbrand en de Watertoren in Egmond gesloopt”. Investeren in de voorzieningen in de ene kern? Prima. Maar dan ook in de andere kernen. En dat bleef achter, volgens ons. Hoe is dat nu, vier jaar later?

In Schoorl was verkoop van de Oorsprong een feit. Een forse investering om de activiteiten die daar nu plaats vinden onder te brengen in de Blinkerd was naar onze mening het beste alternatief. En dat budget is beschikbaar gesteld. In Egmond aan Zee wilden we ons inzetten voor een familievoorziening met zwembad. GroenLinks heeft zelf onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om op het Watertorenterrein een dergelijke voorziening te realiseren. Een zwembad bleek onbetaalbaar, maar de gemeente heeft zich wel uitgesproken voor een miljoeneninvestering in een nieuwe sporthal.

De scheefgroei is daarmee een halt toegeroepen. Nog iets te wensen over? Zeker. De integratie van de verenigingen in de Blinkerd vergt een goede begeleiding vanuit de gemeente. Ook het opstellen van een programma van eisen en de bouw van een nieuwe sporthal in Egmond zal de komende periode moeten gebeuren. Wij zullen ons bovendien hard blijven maken voor een slechtweervoorziening in Egmond. De nieuwe sporthal biedt wat dat betreft mogelijkheden: een mooie klimwand of een speelgelegenheid voor jonge kinderen zou een mooie aanvulling zijn op het bouwprogramma.

Alles gaat naar Bergen? Niet als het aan ons ligt.