Ons advies aan de informateur

Na de verkiezingen wordt het altijd stil. Er komt een informateur, die voert gesprekken en dan ligt er opeens een advies waarin staat dat bepaalde partijen met elkaar kunnen gaan praten. Wat er in de tussentijd gebeurt is meestal niet erg transparant. GroenLinks Bergen speelt graag open kaart, ook na de verkiezingen. Vandaag schoven wij aan bij de informateur en hebben hem ons advies gegeven. Op basis van verkiezingsuitslag denken wij dat Kies Lokaal moet gaan praten met D66, GroenLinks en het CDA. Ons advies publiceer ik hieronder.

GroenLinks Bergen: ons advies aan de informateur

In deze notitie een analyse van de verkiezingsuitslag van afgelopen week en ons advies aan de informateur. GroenLinks heeft een zetel verloren (van 4 naar 3), nauwelijks stemmen (van 2235 naar 2192) en een procent minder stemmen gehaald (van 15,6 naar 14,5). We zijn van de derde, de tweede partij geworden van de gemeente. Dat is naast het zetelverlies een politiek relevant feit.

Uitslag GroenLinks Bergen: tweede partij en zetelverlies

GroenLinks heeft landelijk in zwaar weer gezeten. Tussen de TK verkiezingen van 2010 en 2012 raakten we lokaal bijna driekwart van onze stemmen kwijt. Landelijk zit GroenLinks de laatste weken in een licht stijgende lijn. Dat vertaalde zich afgelopen woensdag landelijk in een klein verlies van ongeveer een procent. Dat beeld is in Bergen ook te zien. Het grote verlies van 2012 is daarmee tot staan gebracht.

GroenLinks heeft het in de hele gemeente goed gedaan. We zijn in alle kernen de tweede of derde partij. Op sommige stembureaus haalden we zelfs de meeste stemmen. In Camperduin, Groet, Schoorl zijn we de tweede partij na GBB, in Bergen de derde partij na de VVD en D66, in Bergen aan Zee de tweede partij na de VVD en in de Egmonden de derde partij na Kies Lokaal en het CDA. Ook de resultaten zijn stabiel. In het noordelijk deel van de gemeente haalden we 18 procent van de stemmen tegen 19,4 de vorige keer, in Bergen 16 tegen 15,2 in 2010. In Bergen aan Zee verdubbelden we (22,6 tegenover 10,6) en in de Egmonden daalden we van 13,9 naar 10,5 procent.

Waar hebben we de zetel dan verloren? In de Egmonden. En niet omdat we veel minder stemmen haalden dan vorige keer (651 in 2010, 572 in 2014) maar omdat er daar meer mensen naar de stembus zijn gegaan. De cijfers: de opkomst lag in 2014 op 61,06%, in 2010 op 57,46%. In absolute aantallen zijn er in de hele gemeente 723 mensen meer komen stemmen. In de Egmonden is het verschil met vorige keer een plus van 767. De hogere opkomst is dus volledig toe te schrijven aan het feit dat er in de Egmonden meer mensen naar de stembus zijn gegaan. Die stemmen zijn (bijna) allemaal naar Kies Lokaal gegaan. De nieuwe lokale partij heeft dus zeer effectief mensen naar de stembus weten te krijgen die anders niet zouden hebben gestemd.

Verder is het van belang om te constateren dat de lijsttrekker en wethouder van GroenLinks bij deze verkiezingen twintig procent meer stemmen heeft gehaald als in 2010, terwijl hij verantwoordelijk was voor portefeuilles en projecten met een groot afbreukrisico. De kiezer heeft dus duidelijk haar vertrouwen uitgesproken in de bestuurder van GroenLinks.

Ons advies aan de informateur

Kies Lokaal is de grote winnaar van de verkiezingen en dus aan zet. De nieuwe partij heeft tegelijkertijd een enorm legitimiteitsprobleem. Driekwart van haar stemmen komt uit de Egmonden. Daar zijn ze onmiskenbaar – en op alle stembureaus – de grootste. Maar in de rest van de gemeente hebben ze weinig aanhang. In Bergen aan Zee de vierde partij, in Bergen de zesde partij en in Schoorl, Groet en Camperduin zelfs de zevende partij. Alleen de BIP scoorde daar slechter. Het is dus zeer de vraag of meer dan de helft van de gemeente zich wel vertegenwoordigd voelt door deze nieuwe partij. Voor een partij die Kernen in Evenwicht heet is dat een heel groot probleem en een enorme uitdaging voor de komende periode.

We moeten ook constateren dat GBB en de VVD de grote verliezers zijn van de verkiezingen. Ze hebben niet alleen drie of twee zetels verloren, maar vooral ook een enorm deel van hun achterban. GBB verloor bijna de helft van haar kiezers, de VVD een derde. Hun verlies is niet alleen het spiegelbeeld van de winst van Kies Lokaal. Gemeentebelangen raakte in de Egmonden inderdaad meer dan 80% van haar aanhang kwijt, de VVD meer dan de helft. Maar tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat ook op de andere stembureaus GBB nog eens 500 stemmen verloor, de VVD 600. Ook in andere delen van de gemeente is het vertrouwen in beide partijen dus fors gekelderd. Het verlies is bovendien te groot om te herleiden tot landelijke trends. Het ligt dus niet voor de hand deze partijen uit te nodigen bij de besprekingen.

Wie dan wel? Om te beginnen D66. De partij haalde 349 stemmen meer en bijna twee procent (van 12,3 in 2010 naar 14,1 in 2014). Zetelwinst is uitgebleven maar dat maakt het algemene beeld niet slechter. D66 is de enige winnaar van deze verkiezingen naast Kies Lokaal en verdient dus een plaats aan de onderhandelingstafel.

GroenLinks heeft een zetel verloren, maar is stabiel in stemmenaantal, de tweede partij en heeft in de hele gemeente groot draagvlak. De partij heeft bovendien een bestuurder die het vertrouwen geniet van de inwoners. Om die redenen ligt het voor de hand GroenLinks als derde partij uit te nodigen.

Voor een werkbare coalitie zijn naar onze overtuiging tenminste vier partijen nodig. Je hebt met drie partijen de kleinst mogelijke meerderheid, maar dat is een zeer wankel fundament voor een stabiel bestuur. De keuze voor de resterende partij moet komen uit CDA of PvdA.

Beide partijen verloren honderden stemmen, maar bleven op een gelijk zetelaantal doordat ze een restzetel toebedeeld kregen. Omdat het CDA meer stemmen heeft gehaald en drie zetels inbrengt lijkt ons een keuze voor de CDA het meest in lijn met de verkiezingsuitslag. Het CDA heeft bovendien een wethouderskandidaat die geen stemmen verloor ten opzichte van de vorige verkiezingen en die veel ervaring kan inbrengen op de zware decentralisatie dossiers.

Op grond van deze overwegingen is naar onze mening de combinatie Kies Lokaal, GroenLinks, D66 en CDA de meest voor de hand liggende combinatie om de coalitiebesprekingen mee te starten. Deze combinatie heeft als voordeel dat twee zittende wethouders voor de broodnodige continuïteit kunnen zorgen.

Namens GroenLinks Bergen,
Ineke Braak – Van Kasteel
Alwin Hietbrink

Advertenties

Onacceptabel

In het Noordhollands Dagblad van maandag 17 maart staat een stuk over het werven van stemmen in de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee. Een familielid van een lokaal politica zou volgens de cliëntenraad op een onacceptabele manier stemmen voor haar zus hebben geworven. In een reactie op deze aantijgingen stelt Else Trap, woordvoerder namens Kies Lokaal dat het haar “verreweg het meeste stoort” dat deze discussie is aangezwengeld door Karin de Vré, “de schoonmoeder van GroenLinks-wethouder Alwin Hietbrink”. Dat vraagt om een reactie. Karin de Vré is inderdaad mijn schoonmoeder. Ze heeft deze kwestie echter aangezwengeld als voorzitter van de cliëntenraad van de PHS, natuurlijk na ruggespraak met andere leden van de cliëntenraad en de leiding. Als voorzitter heeft ze een eigen verantwoordelijkheid. Iedereen die haar kent weet dat Karin een zelfstandige vrouw is met een scherp oordeelsvermogen. De opmerking van mevrouw Trap is suggestief en verwerpelijk. Karin is na de dood van haar man anderhalf jaar geleden nog steeds bijna elke dag als vrijwilliger in de Prins Hendrik Stichting. Ze zet zich daar met hart en ziel in voor de bewoners van de PH. Dat zal iedereen daar kunnen beamen. Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over het handelen van de betreffende medewerker. In een persbericht (zie foto hieronder) werd dat gedrag door de directie van de Prins Hendrik Stichting vandaag als ‘onacceptabel’ bestempeld. Wat verreweg het meest storende is: de pijnlijk bagatelliserende toon die mevrouw Trap kiest om het gedrag van haar eigen partijgenoot te beschrijven terwijl ze anderen probeert zwart te maken. Wij beperken ons graag tot de feiten.

20140317-162809.jpg

Waarom u vandaag GroenLinks Bergen moet stemmen

Waarom vandaag op GroenLinks Bergen stemmen? Natuurlijk omdat de gemeente dankzij GroenLinks de meest duurzame kustgemeente van Nederland is. Natuurlijk omdat er natuur is bijgekomen en duinrellen worden hersteld. Maar niet alleen de natuur had de aflopen vier jaar onze aandacht. Ook op de nieuwe zorgtaken bereidden we ons voor. Dankzij ons initiatiefvoorstel is mantelzorgwonen mogelijk zodat ouders en kinderen voor elkaar kunnen zorgen als zij daarvoor kiezen. Omdat de Rijksoverheid bezuinigt op zorg, willen wij extra geld uittrekken om de sociale wijkteams te steunen: zij houden de toegang tot zorg dichtbij. De dorpen leefbaar en levendig houden kunnen we niet alleen. We hebben uw expertise hard nodig. Daarom vraagt GroenLinks uw mening en steunen wij burgerinitaitieven. En dan heeft GroenLinks Bergen ook nog een fantastische kandidatenlijst: uit elke kern en van alle leeftijden! Meer weten? Kijk op http://www.groenlinksbergen.nl. U heeft iets te kiezen!

20140318-092024.jpg

Onze kandidaten: Alwin Hietbrink op plek 1

Lokale politieke partijen hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden. Althans, dat lees je overal. GroenLinks Bergen heeft dat probleem niet. We hebben acht mensen die staan te trappelen om de gemeenteraad in te gaan. Een luxe probleem dus bij de samenstelling van onze lijst. Nog een paar dagen tot de verkiezingen. Ik stel onze aanstormende acht graag voor. Op nummer één: onze lijsttrekker. Dat ben ik zelf en over jezelf moet je nooit te lang praten. Ik heb me de afgelopen vier jaar met hart en ziel ingezet voor de gemeente en wil dat graag nog vier jaar doen. Als u meer van me wilt weten kijk dan even op de pagina Over mezelf hierboven, daar staat een korte biografie. Wat ik wil en waar ik voor sta kunt u in alle bijdragen op dit weblog lezen.

20140316-195150.jpg

Onze verkiezingskrant

Deze week hebben onze kandidaten de verkiezingskrant van GroenLinks Bergen huis-aan-huis verspreidt. Swen Meereboer en Piet Beemster fietsten de Schoorlse en Egmondse polder door, Solita Groen-Bruschke ging elke dag het derp in en wandelde langs het Delverspad en alle anderen liepen wijk aan wijk door al onze kernen. Met schaamteloze inzet van kinderen, andere familie en vrienden. Waarvoor nu al onze eeuwige dank!

Vandaag worden de laatste krantjes bezorgd in Bergen. We kregen veel positieve reacties en één boze mail. Een mevrouw had opeens vier pakken van onze krant voor haar deur liggen (800 exemplaren!). Een snelle actie van Femke Ouëndag voorkwam dat ze allemaal naar het oud papier verdwenen. Wat was er gebeurd? De moeder van één van onze (nu even) niet bij naam te noemen kandidaten had de pakken op het verkeerde adres bezorgd. Vandaar zouden ze worden rondgebracht. De kranten zijn een tweede leven gegund in de Saenegheest.

Heeft u het krantje gemist of toch niet ontvangen? Stuur even een mail naar info@groenlinksbergen.nl of klik hier voor een digitale versie (de kwaliteit laat wat te wensen over, maar hij is wel leesbaar). Zodat u weet waarom u op GroenLinks Bergen moet stemmen aanstaande woensdag.

De fiets van Swen Meereboer in de Schoorlse polder

20140316-135845.jpg

Onze kandidaten: Ineke Braak-van Kasteel op nummer 2

Lokale politieke partijen hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden. Althans, dat lees je overal. GroenLinks Bergen heeft dat probleem niet. We hebben acht mensen die staan te trappelen om de gemeenteraad in te gaan. Een luxe probleem dus bij de samenstelling van onze lijst. Nog een paar dagen tot de verkiezingen. Ik stel onze aanstormende acht graag voor. Op nummer twee: Ineke Braak-van Kasteel. Ineke is onze fractievoorzitter en wil met inwoners Bergen verzetten. Ze is al jarenlang bestuurslid van de Kapberg in Egmond aan den Hoef en wil zich inzetten voor nog meer participatie door inwoners.

20140315-181821.jpg

Onze kandidaten: Monique van Orden op nummer 3

Lokale politieke partijen hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden. Althans, dat lees je overal. GroenLinks Bergen heeft dat probleem niet. We hebben acht mensen die staan te trappelen om de gemeenteraad in te gaan. Een luxe probleem dus bij de samenstelling van onze lijst. Nog een paar dagen tot de verkiezingen. Ik stel onze aanstormende acht graag voor. Op nummer drie: Monique van Orden. Geboren in Schoorl, maar nu al weer heel lang woonachtig in Bergen aan Zee. Jarenlang redacteur van de Duinstreek en heel actief in de Dorpsraad van Bergen aan Zee. Monique is heel toegankelijk, altijd op de hoogte van het laatste nieuws en in staat om onvermoede coalities te smeden. Kwaliteiten waar de gemeente de komende jaren veel plezier van gaat hebben.

20140314-174235.jpg