Onze tegenbegroting

Straks vergaderen wij over de begroting 2015 van Bergen. Eerder deze week presenteerden wij onze tegenbegroting. Hieronder het persbericht dat we de deur uit deden.

Exorbitante verhoging toeristenbelasting onnodig

De toeristenbelasting met veertig cent p.p. per nacht verhogen naar 1,85 euro is niet nodig. Dat stelt GroenLinks Bergen. Bovendien wordt de belofte van de nieuwe coalitie om de lasten niet verder te verhogen nu al gebroken. “De begroting van de coalitie is onevenwichtig. De toeristische ondernemer draait daar voor op, terwijl de inwoner een sigaar uit eigen doos krijgt. Alleen maar verliezers dus”.

GroenLinks Bergen presenteert vandaag een tegenbegroting waarin de lasten eerlijker worden verdeeld. Alwin Hietbrink: “Bergen is een toeristische gemeente en de forse verhoging van de toeristenbelasting is daarom onverstandig. Het is ook helemaal niet nodig. In onze tegenbegroting staat het tarief voor de komende vier jaar op € 1,50”. GroenLinks Bergen stelt voor het bedrag dat de gemeente jaarlijks spaart iets te verlagen. Daarmee kan de fractie een sluitende begroting presenteren. Hietbrink: “Sparen is natuurlijk goed, maar de gemeente stopt elk jaar bijna een half miljoen euro in de spaarpot. Dat vinden wij in deze tijd veel te veel en daarom stellen we voor dat bedrag te halveren”.

Lokale lasten

Groenlinks constateert dat de lokale lasten in de begroting van de coalitie omhoog gaan. Hietbrink: “De lokale lasten gaan volgend jaar omhoog omdat de afvalstoffenheffing stijgt. En het jaar daarop krijgen onze inwoners een forse verhoging van de OZB en de rioolheffing voor de kiezen. Dat komt omdat die tarieven dit jaar worden bevroren. De burger krijgt dus een sigaar uit eigen doos. Over vier jaar betaalt de gemiddelde woningbezitter 8,5% meer aan lokale lasten, de gemiddelde huurder zelfs 10%. Kies Lokaal heeft tijdens de campagne inwoners beloofd de lasten niet verder te laten stijgen. Die belofte wordt nu al gebroken”.

Fundamenten Slot Egmond aan den Hoef

De tegenbegroting van GroenLinks Bergen is niet alleen meerjarig sluitend. Er is ook ruimte voor zaken die GroenLinks mist in de begroting van de coalitie. Zo wil de fractie een half miljoen euro reserveren voor een zorgvuldige en ruimhartige invoering van de nieuwe taken in het sociale domein. Daarnaast is er nog ruimte voor een aantal andere zaken. Hietbrink: “Het college wil geen onderhoud plegen aan de fundamenten op het Slot in Egmond aan den Hoef terwijl dat echt hard nodig is. Daar is door het vorige college ook geld voor beschikbaar gesteld maar dat is nu terug gedraaid. Wij vinden dat schandalig”. Ook heeft GroenLinks geld gereserveerd voor participatie van inwoners, de afronding van de campagne Millennium gemeente en wil de fractie dat de planvorming in Bergen aan Zee doorgaat. “De coalitie wil graag ruimte geven aan initiatieven van inwoners en ondernemers. Dan moet je daar natuurlijk wel geld voor opnemen in je begroting”.

Besluitvorming over de begroting 2015 vindt plaats op 30 oktober.

IMG_0029.JPG

Advertenties

Steun de petitie: geen supermarkt in ♥️je Bergen!

Een paar weken geleden schreef ik op dit blog over het voornemen van het college om in hartje Bergen een supermarkt XL te bouwen. Volgens mij de blunder van de eeuw: nut en noodzaak zijn niet aangetoond, het is een aantasting van het woongenot van de huidige bewoners van het centrum en volstrekt niet passend bij het karakter van het dorp. De enorme vergroting van het bouwvlak van 1.300 naar 2.100 m2 op die plek leidt bovendien tot een enorme aantasting van het groen in het centrum.

Niet doen dus, was de boodschap. De gemeenteraad dacht daar helaas anders over. Met de kleinst mogelijke meerderheid stemden Kies Lokaal, CDA en D66 voor het plan. De inwoners van Bergen zijn nu aan het woord. En dat doen ze dus ook. Sinds gisteren is er een petitie opgestart om het onzalige plan voor een supermarkt bij de entree van tafel te krijgen. De teller staat inmiddels op bijna honderd handtekeningen. GroenLinks Bergen steunt deze actie van harte. Dus: laat u horen op de bewonersavonden op 22 en 29 oktober en teken de petitie!

De petitie vindt u hier

IMG_1422.PNG