Gedeputeerde Staten in de bezemwagen

Bij de bespreking van de Kaderbrief 2018 in juni van het afgelopen jaar kon ik het niet nalaten de prestaties van Gedeputeerde Staten te vergelijken met die van onze wielervedette Tom Dumoulin. Het vergelijk is voor GS helaas niet erg flatterend.

Voorzitter, collega Statenleden

Ik moet hier bekennen dat ik even de aandrang heb gevoeld om mijn bijdrage over de Kaderbrief dit jaar te beginnen met het tonen van de inmiddels beroemde foto’s van het aanwezige publiek bij de inauguratie van Donald Trump als president van de VS. U kent het beeld waarschijnlijk: aan de ene kant de aanwezigen op de National Mall tijdens de inauguratie van Obama, aan de andere kant de bezoekers op diezelfde Mall tijdens Trumps inauguratie. Het beeld werd in veel kranten gebruikt om de claim van Trump dat zijn inauguratie de hoogste opkomst ooit had te weerleggen en is inmiddels een icoon als het gaat om “alternatieve feiten”.

Ik laat het beeld niet zien omdat ik het ongepast zou vinden. Ik zou geen van onze gedeputeerden durven te vergelijken met Trump: niet qua opvattingen, niet qua stemgeluid en zeker niet qua haardracht. Maar, waarom had ik dan toch even die neiging? Die kwam op toen ik het persbericht van GS las over de recent verschenen monitor Wind op Land 2016 (van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO). De tijd ontbreekt hier om er uitgebreid op in te gaan maar de Monitor concludeert dat het geïnstalleerd vermogen in Noord-Holland in 2016 lager was dan in 2015 en dat nog 48% van de provinciale doelstelling voor 2020 resteert. Ten opzichte van de vorige editie is de haalbaarheid van de opgave in de provincie volgens de RVO licht afgenomen. Conclusie: “Gegeven de stand van zaken per 31 december 2016 is het niet waarschijnlijk dat de doelstelling voor 2020 in de provincie Noord-Holland tijdig zal worden gerealiseerd.” Zorgelijk, zou je denken. Daar denkt ons College van Gedeputeerde Staten blijkbaar anders over. Zij publiceerden een ronkend persbericht: volgens hen bevestigt de RVO dat NH op koers ligt – let wel, op koers ligt – en het beter doet dan het landelijk gemiddelde. Het eerste deel van deze uitspraak is niet waar, het tweede deel is treurig.

En toen moest ik inderdaad even denken aan Trump en alternatieve feiten. U kent mij gelukkig als een optimistisch mens dus dat beeld heb ik inmiddels al weer ingeruild voor een ander. Ik denk dat het kwam door het woordje “koers” in het persbericht. De Tour de France is dan in deze tijd van het jaar niet ver uit mijn gedachten. Helemaal achterin de koers bevind zich de bus, de groep renners die niet mee kan komen in de bergetappes. En inderdaad ik ontwaar daar niet alleen GS van NH maar alle andere Nederlandse provincies samen met landen als Malta en Luxemburg. De chauffeur van de bus is meestal een ervaren renner en ik zie inderdaad dat gedeputeerden Geldhof en Bond – op weg naar twintig jaar trouwe dienst in de provincie – meehelpen om het tempo te bepalen in de groep. Gedeputeerde Post begon de etappe goed toen ze met grinta en “en danseuse” de eerste col beklom maar heeft na een hongerklop pap in de benen. Gedeputeerde Loggen heeft een gemene sprint in de benen maar is vandaag al lang blij als hij de eindstreep haalt. Gedeputeerde Tekin rijdt dit jaar voor het eerst mee in de Tour: een veelbelovend talent dat zich nog moet bewijzen. En nu mist u gedeputeerde Van der Hoek in deze groep. Dat klopt inderdaad. Hij sprong niet zorgvuldig om met zijn energie, kwam geparkeerd te staan en belandde van de bus in de bezemwagen.

Met de winst van Tom Dumoulin in de Giro dit jaar heeft Nederland laten zien dat ze nog steeds meetelt in het wielerpeloton. GroenLinks zou graag zien dat Noord-Holland zich wat meer zou spiegelen aan zijn lef en inzet in plaats van zich tevreden te stellen met een plaats in de bus of de bezemwagen. De tijd dringt. Parijs komt snel dichterbij en het zou toch mooi zijn als Nederland daar op het podium zou staan in plaats van ergens in de achterhoede te rijden. We willen GS dus aanmoedigen om te verdapperen en te demarreren. Hopelijk wil onze ploegleider daarbij een stimulerende rol spelen.

#wijwillenhemweg

Parijs komt inderdaad snel dichterbij. Het klimaatverdrag van Parijs is vorige week vastgesteld door de bijna voltallige Eerste Kamer. Het sluiten van alle kolencentrales in Nederland zal een belangrijk onderdeel zijn van elk plan om de doelstellingen van Parijs te halen. In mei zetten wij daarom vol overtuiging onze handtekening onder een motie die oproept tot een bijdrage aan de sluiting van de Hemwegcentrale. Ik zal hier niet alle genoemde argumenten herhalen. Iedereen heeft daarna nog het schokkende rapport van Greenpeace kunnen lezen over de enorme gezondheidskosten van de centrale die oplopen tot 90 miljoen euro per jaar. Jaarlijks sterven volgens het rapport 30 mensen vroegtijdig, krijgen 20 mensen chronische bronchitis en zijn er 740 astma-aanvallen bij kinderen. De Hemwegcentrale kost de samenleving volgens het rapport opgeteld €90 miljoen per jaar aan gezondheidszorg.

Inmiddels zijn al miljoenen toegezegd door burgers, bedrijfsleven én overheden om tot sluiting van de centrale te komen. U bent geïnformeerd over het feit dat begin dit jaar onze aandelen in Meewind zijn verkocht. De totale opbrengst daarvan bedraagt iets meer als 4,5 miljoen euro. Van dat bedrag wordt via de Kaderbrief 2,5 miljoen gestort in de reserve Werkgelegenheid en Economie. Het restant wil GS storten in de algemene reserve. Daarmee laten we een unieke kans liggen om een snelle sluiting van de Hemwegcentrale dichterbij te brengen. En wat is er mooier dan dat te doen met een opbrengst uit de verkoop van aandelen duurzame energie! Wij willen u daarom voorstellen het resterende bedrag te reserveren voor een provinciale bijdrage aan de sluiting van de Hemwegcentrale. Onze algemene reserve heeft het extra geld niet nodig, onze kinderen de schone lucht en de beperking van de uitstoot wel!

MOTIE

Weidevogels

Voor de weidevogels is het 5 voor 12. Wij dienden eerder een motie in die niet op een meerderheid in PS mocht rekenen. Wij betreuren dat maar koesteren de hoop dat er na de schouw die aangekondigd is snel kan worden gekomen tot een effectief pakket aan maatregelen. Vooruitlopend daarop willen wij in de Kaderbrief vast een bedrag reserveren voor dat pakket zodat er ook middelen zijn om er mee aan de slag te gaan. Wij horen graag van de gedeputeerde hoe hij daar tegen aan kijkt.

Stimuleringsfonds Natuurinclusieve landbouw

Agrariërs beheren samen een groot deel van het landschap in Noord-Holland. Zij zijn daarmee één van de belangrijkste partners in het verbeteren van de biodiversiteit in onze provincie. Voor hen is het momenteel moeilijk om rond te komen. Door boeren kansen te geven om met natuur geld te verdienen en de mogelijkheden van multifunctionele landbouw toe te passen kunnen ze hun bedrijf duurzaam inrichten. GroenLinks vindt dat elke boer in Noord-Holland de kans moet krijgen om over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Juist buiten het NatuurNetwerk Nederlands is het van enorm belang voor mens, dier en milieu dat het areaal duurzame landbouw wordt vergroot. En natuurlijk; in de praktijk is omschakeling verre van eenvoudig. Daarom willen we een stimuleringsfonds voor natuurinclusieve landbouw in het leven roepen, dat boeren op weg moet helpen om die overstap te maken.

Stiltegebieden

Het beleid voor stiltegebieden behoeft uitvoering en verdere versterking. De structurele middelen van de provincie schieten ernstig tekort. Veel van de gewenste maatregelen behoren tot de verantwoordelijkheid van de gemeente en terreinbeheerders. Er moet dus gezamenlijk worden opgetrokken. GroenLinks wil met gemeenten en natuurbeherende organisaties tot niet-vrijblijvende afspraken komen. Co-financiering voor bijvoorbeeld stil asfalt en de inzet van handhavend personeel vragen om een structurele, dan wel meerjarige investering. Wij horen graag van GS of zij die noodzaak ook zien en overwegen in de tweede termijn een motie in te dienen op dit punt.

We vragen GS om een toezegging.

HIRB

GS stelt voor de onderbesteding bij de subsidieregeling HIRB (herstructurering bedrijventerreinen) in te zetten voor een bijdrage aan het Techportcenter. Geen kwaad woord over dat laatste initiatief maar wij zijn van mening dat de gelden voor HIRB een heel ander provinciaal doel dienen en ook daarvoor moeten worden ingezet. Wij vragen GS daarom de bestaande HIRB regeling aan te vullen met de mogelijkheid om subsidie te verlenen voor projecten die bijdragen aan de circulariteit van bedrijventerreinen en daar 1 miljoen euro voor te reserveren.

A8-A9

Vorige week donderdag sprak de commissie mobiliteit in deze zaal over de MER A8-A9. Blij verrast konden wij constateren dat een ruime meerderheid van de commissie niets zag in een snelweg op palen of door het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. We horen graag of GS de politieke ruimte voelt om haar besluitvorming niet te beperken tot een keuze tussen één van de drie onderzochte varianten maar ook wil overwegen eventuele alternatieven te laten onderzoeken. Wat ons betreft heeft GS tot begin september om met een voorstel te komen, anders komen wij met een motie bij de eerste Statenvergadering na de zomer.

Duurzame zeehavens

Voorzitter, ik ben bijna aan het einde van mijn bijdrage en wil dat doen met een compliment richting GS. We zijn blij dat onze motie over duurzame zeehavens zo voortvarend is opgepakt. Gezien het succes van de regeling zouden we graag zien dat de uitvoeringsregeling een vervolg krijgt en dat ook kleine projecten hierin kunnen worden betrokken. Daarvoor dienen we twee moties in.

MOTIES

Slimme mobiliteit

Na het begin van mijn betoog vandaag zal het u niet verbazen dat ik afsluit met het onderwerp smart mobility. In de kaderbrief wordt daarvoor veel geld vrij gemaakt. Slimme mobiliteit is de Texelhopper, deelauto’s, deelfietsen maar ook de verkeerscentrale en een OV-chipkaart waarmee je een auto of een fiets kan huren. En daar zit meteen het probleem; slimme mobiliteit is bijna alles, het hangt af van de focus en het doel van de inzet van dit college wat de uiteindelijke betekenis gaat zijn van smart mobility. Wij hopen daar snel meer over te horen, maar in ieder geval voor de begrotingsbehandeling zodat we dan in kunnen schatten of de aangevraagde middelen ook echt nodig zijn.

Na de zomer komt het college eindelijk met de uitwerking van ons initiatiefvoorstel Fiets! en de inventarisatie van de Fietsersbond. Enthousiast geworden van Kopenhagen wil GroenLinks snel aan de gang met een provinciaal fietsnetwerk. Wij verwachten uiterlijk in september inzicht in de voortgang van het college. Tegen die tijd is GS hopelijk uit de bus en de bezemwagen.

 

Advertenties

Politiek met passie

Ook vorig jaar mocht ik het jaarlijkse debat op het Barlaeus Gymnasium openen. Het was een half jaar na de Brexit en het overlijden van de Britse parlementariër Jo Cox wilde ik niet laten passeren.  Hieronder de woorden die ik spraak.

Dear members of the board, delegates, officials, Reinier and Margriet,

Thank you very much for inviting me to open this year’s session of the BYP. Normally I would have cracked a few jokes and shown you one or two of the Who wants to be second videos, probably those from Denmark and Slovenia. But that seems rather inappropriate in a year in which Europe was not only at the centre of political debate (what’s new) but in which a politician was murdered because she believed in Europe and was ardently opposed to the Brexit. I would like to start this year’s session with a video of two women on their first day as Members of Parliament, Andrea Jenkins and the – at the time – 40 year old Jo Cox.

(short video, Andrea Jenkins and Jo Cox on their first day as MPs in 2015)

During last year’s Brexit campaign Jo Cox was murdered by Thomas Mair. On the 16th of June Mair shot her three times; once in the chest, twice in the head. After that, he stabbed Cox fifteen times with a knife. Cox died shortly after the attack. In November, Mair was sentenced to life imprisonment with a whole life order (meaning that there is no possibility of parole). He is supposed to have shouted “Britain first” when he killed Cox. Police investigation has shown that Mair was obsessed with Nazi Germany, had far right-wing sympathies and was a white supremacist. A week after the death of Jo Cox, England voted to leave the European Union.

This year’s session of BYP then is a special edition because something fundamental has changed over the course of the last year. There has of course always been debate about the future of the European Union. And at the core of its very existence is a constant and perpetual tug of war between federalists who want a more unified Europe with a political, social and military agenda of its own and nationalists who want to keep Europe as small as possible and who strive to restrict its operations to the economic realm. That debate was always part and parcel of the European tradition as it evolved from the 1950s onwards. After Brexit, after the decision of a majority of the English people to leave the European Union, the nature of that debate has changed. Membership is no longer the self-evident background against which countries and political parties deliberate about Europe. The conviction that a unified Europe was important, maybe even necessary for peace and prosperity no longer stands as an undisputed truth. The debate about the future of Europe is no longer about its direction – federalist or nationalist – but has become one about its very existence. With this year’s national elections in the Netherlands, France and Germany and the rise of populist politicians Geert Wilders, Marine le Pen and Frauke Petry the stakes have changed. The election of Donald Trump in the United States of America has given new fuel for worries about the future of the European project.

European politicians have reacted in different ways to the rise of populism and the election of Trump. Donald Tusk, President of the European Council and the closest thing we have to an European prime minister wrote an urgent letter to his colleagues two weeks ago. In it he warned against the changed geopolitical situation and against the rise of anti-EU, nationalist and increasingly xenophobic sentiment in Europe itself. A third threat was, he wrote, the state of mind of the pro-European elites. Their lukewarm support for the EU has to be countered with European pride, a defence of the dignity and the values of Europe. Let me just briefly quote Tusk:

“Today we must stand up very clearly for our dignity, the dignity of a united Europe – regardless of whether we are talking to Russia, China, the US or Turkey. Therefore, let us have the courage to be proud of our own achievements, which have made our continent the best place on Earth. Let us have the courage to oppose the rhetoric of demagogues, who claim that European integration is beneficial only to the elites, that ordinary people have only suffered as its result, and that countries will cope better on their own, rather than together.”

Tusk’s passionate plea for Europe was praised by many. And maybe rightly so. I am sceptical nevertheless. To explain why, you have to recall the ingredients which make an argument convincing, according to a tradition which dates back to Aristotle. First of all, you have to convince your audience with arguments, logos. Secondly, you have to appeal to the emotions of your audience (pathos). And finally, the audience has to be convinced of the authority and the credibility of the person who is uttering the speech, what the ancients called ethos or character. It is this final ingredient which is missing in the case of Tusk. His letter was an invitation to the European summit in Malta 10 days ago. There the European leaders discussed  a more intensive cooperation with the Libian coastguard to keep African refugees out of Europe, a cooperation which is in direct contradiction with the values he so passionately defends in his letter. For that reason, I have a hard time believing the sincerity of Tusk and thus his plea for Europe. It is that quality or the lack of it, which distinguishes him from Jo Cox, with whom I started my opening today. Jo Cox was a young and promising MP, a passionate politician who believed in the European ideal and spoke out in favour of it. She had the ethos which Tusk lacks. We urgently need more politicians like her, who combine logos, pathos and ethos.

That brings me to you. Today your general assembly will debate about a number of resolutions in which you request, urge or encourage the European Commission, member States of the EU or European companies to establish a European Climate Adaption Fund, to introduce a quota-trading mechanism for refugees and to improve factory and living standards in sweatshops, to mention just a few of the wide range of topics which you will be discussing. I hope that you will argue your case with logos and pathos, with logic and feeling. But never forget that without a sincere belief in your convictions your plea will lack ethos and thus will fail.

Thank you very much and enjoy your debate!

 

Papier schuiven

Bij de bespreking van de Kaderbrief 2017 nu bijna anderhalf jaar geleden sprak ik de volgende woorden. Best actueel nog bij teruglezing. Hij staat nog niet op mijn blog, dus bij deze.

Kaderbrief 2017 (juni 2016)

Een paar dagen na het besluit van de Britten om uit de EU te stappen met elkaar debatteren over de Kaderbrief 2017-2020 voelt wat onwerkelijk. Het staat voorlopig te bezien wat de gevolgen zijn van de keuze van de Britten vorige week. Dat die ingrijpend zijn en verder reiken dan alleen de economie is evident. Voor GroenLinks is de Brexit een symptoom van dieper liggende crises die met elkaar samen hangen en ook alleen op die manier begrepen kunnen worden. De klimaatcrisis, de toenemende sociale ongelijkheid en groeiende intolerantie die we nu om ons heen zien wortelen in een politiek-economisch systeem dat in de jaren ’80 van de vorige eeuw is ontstaan en op steeds grotere schaal leidt tot ontwrichtende sociale problemen en massale migratiestromen. Gekoppeld aan het diepgewortelde eilandgevoel en conservatisme van de Britten verklaart dat veel. Maar de problemen die veel gewone Britten zien gaan zeker niet verdwijnen door je terug te trekken op je eigen eiland en steeds hogere muren te bouwen. Daarvoor moet je iets aan de onderliggende oorzaken doen.

U vraagt zich misschien af wat het politieke wereldtoneel in de provinciehoofdstad van Noord-Holland te zoeken heeft. Wij gaan er niet over en welke invloed het heeft zullen we zien. Dat is misschien wel waar, maar toch ook niet helemaal. Ik merkte in ieder geval bij mezelf – na de aanvankelijke verbijstering over de keuze van de Britten – een hernieuwd gevoel van urgentie om op de kleinere schaal van Noord-Holland aan de slag te gaan en een verschil te maken. Niet natuurlijk op het wereldtoneel, maar wel in onze eigen provincie waar zoveel te doen is. Juist dat gevoel van urgentie missen wij bij de huidige coalitie. Er is ontzettend veel papier verschoven het afgelopen jaar – startnotities, kadernotities, strategische beleidskaders en beleidsagenda’s – maar echt veel zoden heeft dat nog niet aan de dijk gezet. Veel is meer van hetzelfde en wij zien weinig echte hervormingsdrang. Meer economische groei, dat is het devies, maar dat is ook precies het devies dat ons heeft gebracht waar we nu staan: in Noord-Holland, maar ook in de wereld.

Laat ik er een paar voorbeelden uitnemen. We hebben ons eerder uitvoerig uitgesproken over de knellende kaders die er zijn voor wind op land. Ik ga dat hier niet herhalen. Bij de plaatsing van zonnepanelen zien we nu weer een defensieve beweging. Hoe kan het toch zijn dat we in stukken van GS passages moeten lezen als “Bouwsteen 6 [voor het plaatsen van zonnepanelen in het buitengebied] is zeker niet bedoeld om de deuren voor zon in het landelijk gebied wijd open te zetten”; alsof het plaatsen van zonnepanelen geen bijdrage levert aan het opwekken van duurzame energie, maar een enge ziekte is waarvan de verspreiding zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Of neem de verkrampte manier waarop initiatieven groter dan 25 ha worden terugverwezen naar de gemeente zonder daarbij duidelijk te maken welke rol de provincie in een later stadium wil nemen en aan de hand van welk kader dergelijke initiatieven beoordeeld gaan worden. Urgentie om een echt verschil te maken in het opwekken van duurzame energie spreekt daar niet uit.

Ook bij de aanleg van het NNN en de groene portefeuille in het algemeen is die urgentie niet aanwezig. Natuurlijk – en daar wil ik GS van harte mee complimenteren – zijn er vorig jaar meer dan de 250 ha aangelegd en ingericht. Dat is meer dan de lat die de coalitie voor zichzelf had gelegd. Maar we weten dat we in dit tempo 2027 niet gaan halen. Tegelijkertijd en nog ernstiger wat ons betreft voelt GS geen enkele aandrang om na te denken over de gevolgen van het besluit om meer dan 100 miljoen euro weg te halen uit de natuurportefeuille. Die ontbrekende middelen zijn in het meerjarig exploitatieperspectief niet meegenomen. Vanaf 2022 is er dus een groot tekort op de begroting en dat is zorgelijk. De keuze van GS om daar in de Kaderbrief op een bijzonder verhullende manier over te rapporteren heeft ons gestoord en we zouden GS willen verzoeken dat in een volgende Kaderbrief anders te doen. We realiseren ons natuurlijk dat er allerlei onzekerheden zijn, maar dat neemt niet weg dat bedragen die bij benadering bekend zijn, gewoon onderdeel zouden moeten zijn van het meerjarenperspectief. Graag een reactie daarop.

Voorzitter, ik ga afronden. GroenLinks heeft bij deze bespreking van de Kaderbrief geen moties of amendementen. Natuurlijk zullen wij de moties en amendementen van de andere partijen op hun merites beoordelen. In de bespreking in de commissie hebben wij bijzondere aandacht gevraagd voor de Markerwadden, een project dat de potentie heeft om een groen nationaal icoon te worden. Richting de begrotingsbehandeling zullen wij, maar daarin staan we gelukkig niet alleen, met veel belangstelling volgen op welke manier de coalitie de afweging denkt te maken tussen de verschillende projecten die wel allemaal zijn opgenomen in het coalitieakkoord maar waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn in de meerjarenbegroting.

#daretobegrey

Elk jaar organiseert het Barlaeusgymnasium een debatwedstrijd, het Barlaeus Youth Parliament. BYP is de schoolvariant van het European Youth Parliament waaraan de school al sinds jaar en dag met veel succes deelneemt. Tijdens BYP bivakkeren 64 leerlingen uit klas 4 een weekend lang op school om zich in te lezen in een onderwerp, stellingen te schrijven en uiteindelijk met elkaar op het scherpst van de snede te debatteren in het Engels. Maar BYP is meer dan een debatwedstrijd; elk jaar zijn er tientallen oud-leerlingen bij betrokken die elkaar in dat weekend weer terugzien en die een onmisbare schakel zijn in het succes van het evenement. Ik mag als rector de debatten altijd openen. Op zondagochtend klokslag 9 uur geef ik het startschot. In het Engels natuurlijk. Twee jaar geleden deed ik dat zo. 

Dear Barlaeans,

Let me start by expressing my profound gratitude for the invitation to open the Barlaeus Youth Parliament 2016, even at this early – I might perhaps even say, ungodly – hour! Today your general assembly will debate about a number of resolutions in which you request, urge or encourage the European Commission, member States of the EU or European companies to establish a European Climate Adaption Fund, to introduce a quota-trading mechanism for refugees and to improve factory and living standards in sweatshops, to mention just a few of the wide range of topics which you will be discussing.

Today, unfortunately, is also the first day that an airplane again leaves Zaventem airport, almost two weeks after the terrible terrorist attacks in Brussels. One of these planes will take passengers form Brussels to Athens, Greece. I thought it might be fitting to open this edition of the BYP by taking you from Athens to Brussels, from the cradle of democracy to the office buildings of the European Union.

But let me start on a personal note: when I was 21, I wrote a column entitled “A green Leviathan” in the student magazine of which I was editor at the time. The title of the piece referred to the famous book by the great English philosopher Thomas Hobbes, in which he defended the absolute monarchy of his days. I used his theory to defend the institution of an international organisation with absolute powers to implement the necessary measures to prevent environmental disaster. It was 1990, I was young and the piece was written in black and white. In the next issue of the magazine, I was rightly castigated by a fellow student and a researcher, the one arguing that my reasoning was deeply flawed and inconsistent, the other that I should at least allow citizens the right to collectively choose their own extinction. I had to think about this youthful indiscretion when I was preparing for today: not so much because of the topic under discussion, but because it illustrates a very understandable – all too human – desire for simple solutions. For me, it was a quick fix for our environment, written in black and white. But democracy at its best is grey, and I would like to invite you to make #daretobegrey the hashtag of today. Let me explain.

And let’s take off from Athens. Thé founding statement on political democracy is probably the funeral speech that the Greek statesman Pericles held when he mourned the soldiers who had died in the war of Athens against the Spartans. In the funeral speech, he famously describes what made Athens a democracy:

“Our form of government” he said, “is called a democracy because its administration is in the hands, not of a few, but of the whole people. (…) Election to public office is made on the basis of ability, not on the basis of membership to a particular class.” But, democracy for Pericles was not only a form of government, it was also – and more importantly – a way of life. “[N]ot only in our public life are we free and open” said Pericles, “but a sense of freedom also regulates our day-to-day life with each other. We do not flare up in anger at our neighbour if he does what he likes. And we do not show the kind of silent disapproval that causes pain in others, even though it is not a direct accusation. In our private affairs, then, we are tolerant and avoid giving offense.”

The most disturbing feature of recent political debate for me is the fact that it is exactly this way of life that is under fire. Political parties and religious fanatics are increasingly extreme in their opinions. Black-and-white is no longer the language of youthful indiscretion, but has more and more become the new political standard. The European Union is one of the most conspicuous victims of this development. The EU has often been seen by its critics as the embodiment of the failure of our democracy. It is by them regarded as the pinnacle of bureaucracy, symbolised best maybe by the large glass office buildings in which the European Union resides in Brussels. But most of all – the European Union is grey: there are no easy solutions in Brussels, a depressing number of rules and regulations and even more civil servants. I would think that grey needs a revaluation.

21 students of the University of Utrecht started the initiative #daretobegrey on the 25th of March. They are worried about the increased extremism in public debate and invite all of us to take a stance against black-and-white thinking and to promote grey. Not grey as in mediocrity, but grey as a sign of humanity, grey as in “one question means more, than ten opinions”. I am convinced that an open and inclusive society in which grey trumps black-and-white remains the best defence against bigotry and fanaticism.

Now, you might think: you were 21 and black-and-white, why would we be grey at our age? First, at your age there’s nothing really wrong with black-and–white. But, I have high hopes for you. The researcher who responded in grey to my black-and-white column was an old Barlaean and has since become professor of history. It might just be that a Barlaean education inoculates against black-and-white thinking. For today I invite and challenge you to #daretobegrey. Thank you and enjoy!

Alwin Hietbrink

Over provinciale politieke cultuur: bij het opstappen van gedeputeerde De Vries

In november kondigde Ralph de Vries, kersvers gedeputeerde van D66, aan dat hij opstapte. Zijn overwegingen waren aanleiding voor een debat in Provinciale Staten. Hoe kan het nou dat een ervaren gedeputeerde al na zes maanden de handdoek in de ring gooit? Wat zegt dat over onze omgangsvormen en de manier waarop we in Noord-Holland politiek bedrijven? Mijn bijdrage staat hieronder.

Drie weken geleden informeerde Ralph de Vries ons dat hij had besloten om zijn ontslag aan te bieden aan Provinciale Staten. In een openhartige brief laat de heer De Vries ons weten niet langer geloofwaardig te kunnen optreden omdat hij op het dossier wind op land beleid moet verdedigen dat niet bijdraagt aan de noodzakelijke energietransitie in Noord-Holland. Meneer de Vries hekelt in zijn brief de bestuurscultuur van Noord-Holland. “De verhoudingen in Provinciale Staten en tussen Provinciale en Gedeputeerde Staten liggen in Noord-Holland (…) in hoge mate vast. Dit leidt naar mijn idee tot risicomijdend gedrag en het doodbloeden van het debat. Het echte debat op inhoud, dat als politiek cement zou moeten dienen, verdwijnt naar de achtergrond. Wat resteert is een voorspelbaar ritueel”. Natuurlijk respecteert GroenLinks het besluit van meneer De Vries. Tegelijkertijd vinden wij dat zijn vroegtijdig opstappen voor ons als Staten aanleiding moet zijn voor reflectie. Hoe kan het nou dat een ervaren gedeputeerde al na zes maanden de handdoek in de ring gooit? Wat zegt dat over onze omgangsvormen en de manier waarop we in Noord-Holland politiek bedrijven?

Laat ik om te beginnen zeggen dat wij het te makkelijk vinden om het besluit van Ralph de Vries af te doen als niets anders dan een persoonlijk besluit, zoals zijn eigen fractie en GS lijken te doen. Natuurlijk is het indienen van je ontslag uiteindelijk altijd een persoonlijke afweging, maar de overwegingen van meneer De Vries om te komen tot dat besluit gaan ons allemaal aan. GroenLinks kiest er voor die discussie niet uit de weg te gaan en hoopt dat ook de andere partijen in de Staten daartoe bereid zijn.

Het is niet de eerste keer dat we in deze Staten spreken over onze weinig duale bestuurscultuur. Ook de commissie Operatie Schoon Schip concludeerde in 2012 dat er op dat punt een wereld te winnen was. “Provinciale Staten dienen zich bewust te blijven dat macht kan corrumperen en dat het van groot belang is in het debat ook de argumenten van de oppositie toe te laten en deze serieus te nemen. Ook indien dat (politiek) niet uitkomt. Dat is de kern van het dualisme, dat in de provincie Noord Holland wel op papier bestaat, maar in de praktijk niet altijd heeft gefunctioneerd. Dit mede, gedurende onze onderzoeksperiode, door de dominante positie van de VVD(-bestuurders) en de afhankelijke positie van andere bestuurders” (Ondernemend bestuur, p. 134). Juist het ontbreken van een gezonde dosis dualisme is de kern van de observatie van Ralph de Vries over de bestuurscultuur in Noord-Holland. Daar ligt een opgave voor ons allemaal, PS en GS.

Misschien mag ik met negen jaar ervaring in de lokale politiek mijn eigen observaties over de eerste periode in de Staten naast die van de heer De Vries leggen. Ik moet dan tot mijn grote spijt constateren dat zijn analyse van de bestuurscultuur in grote lijnen hout snijdt en dat het debat op inhoud nauwelijks van de grond komt. Wij betreuren dat ten zeerste. Bij de vaststelling van het coalitieakkoord heeft GroenLinks een oproep gedaan voor een open manier van politiek bedrijven. Tot op heden zie wij daar nog weinig van terug. Natuurlijk maak je als coalitie afspraken op hoofdlijnen en overleg je over gevoelige onderwerpen. Maar buiten die afspraken kan er veel meer vrije ruimte worden gecreëerd voor debat. Ik ben oprecht benieuwd hoe andere partijen, juist ook die in de coalitie, daarover denken. Hoe vinden zij dat het gesteld is met het dualisme in Noord-Holland?

Meer dualisme in de Staten, hoe doe je dat. Misschien mag ik daarvoor de vorige fractievoorzitter van GroenLinks, Lene Grooten, citeren. Pikant misschien gezien de persoon die zijn ontslag indient, maar beter dan haar kan ik het niet zeggen. Terugkijkend op haar periode in deze Staten stelde zij in het Binnenlands Bestuur dat meer politiek in de Staten broodnodig was: “Een dualistisch systeem is gebaat bij bestuurders met lef. Dat betekent het doorbreken van de angst voor het politieke. Besturen betekent dat de Staten hun kaderstellende en controlerende rol ten volle mogen spelen. (…) Minder van tevoren vastleggen, een kleine meerderheid laten besturen en elkaar soms een vrije kwestie gunnen: het vereist lef maar komt de scherpte ten goede. Lang leve het politieke debat.” Naast bestuurders met lef willen wij pleiten voor een bestuurscultuur waarin partijen elkaar wat gunnen. Als je elkaar naast de afspraken uit het coalitieakkoord de ruimte gunt om met andere partijen allianties te sluiten dan verlevendigt dat het debat en het versterkt de onderlinge samenhang in PS. Het komt bovendien de kwaliteit van de besluitvorming ten goede omdat je niet automatisch op een meerderheid kunt rekenen.

Andere overheden en andere provincies laten zien dat die ruimte voor debat niet hoeft te leiden tot problemen. GroenLinks wil daarom voorstellen om vooral ook eens bij anderen in de keuken te kijken en met hen het gesprek aan te gaan over de bestuurscultuur. Dat kan bijvoorbeeld door een Statenwerkgroep dualisme in te stellen die gaat kijken hoe het elders gaat, daarover terug rapporteert en met voorstellen oor verbetering komt. Ik hoor graag van mijn collega’s wat zij van dat idee vinden.

Voorzitter, ik ga afronden. Over bestuurscultuur kun je heel lang met elkaar praten, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wat we doen. Wij vragen om bestuurders met lef en een cultuur waarin we elkaar wat gunnen. Dat is beter voor ons als Staten, beter voor de besluitvorming en dus uiteindelijk beter voor de inwoners van NH. We kunnen daar vandaag mee beginnen.

Ruimte voor groen, niet voor groei. Eén letter, een wereld van verschil

Afgelopen dinsdag hield ik mijn maiden speech in de Provinciale Staten van Noord-Holland. We bespraken het nieuwe coalitieakkoord van de VVD, D66, PvdA en CDA. Hieronder mijn bijdrage.

Meneer de voorzitter, beste collega Statenleden,

Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de Provinciale Staten omdat ik na negen jaar actieve lokale politiek weet hoe dichtbij de provincie soms kan komen. Voor de aanleg van natuur in de buurt en de recreatieve ontsluiting ervan, voor de komst van een toeristisch fietspad door de polder en voor het realiseren van een zonneweide in het buitengebied. De provincie mag misschien het zwarte schaap van bestuurlijk Nederland zijn, het is een bestuurslaag die voor mijn partij GroenLinks cruciaal is. Wij besluiten immers in deze zaal over natuur en groen, over water en luchtkwaliteit en over openbaar vervoer. Wij hebben bovendien de beslissende stem als er moet worden bepaald wat we wel en niet gewenst vinden in ons kwetsbare buitengebied.

Stiekem had ik hoge verwachtingen van het akkoord dat we vandaag bespreken. Misschien naïef, maar de enorme winst van D66 bij de verkiezingen en het scherpe profiel van deze partij op natuur en groen in de campagne had bij mij verwachtingen gewekt. En even dacht ik afgelopen woensdag dat die verwachtingen zouden uitkomen: ruimte voor groen. Oh nee, verkeerd gelezen, ruimte voor groei. Slechts één letter, maar een wereld van verschil. Dat D66 op haar eigen website spreekt over ruimte voor groene groei klinkt als een vorm van berouw, maar u weet: berouw komt na de zonde. Die kosmetische ingreep kan niet verdoezelen dat de natuur het kind van de rekening is in dit akkoord.

Maar laat ik niet vooruit lopen op mijn conclusies en om te beginnen deze coalitie complimenteren met het terugdraaien van een aantal besluiten van de oude coalitie die GroenLinks een doorn in het oog waren. Wij zijn blij dat de bezuiniging op de vrijwilligers in het groen van tafel is en dat het programma cultuureducatie met kwaliteit wordt voortgezet. Dat “nieuw beleid” noemen gaat ons wat ver, maar het belangrijkste is natuurlijk dat hier de fouten van de oude coalitie worden hersteld. Dat is winst. Ook positief zijn wij over de 10 miljoen euro die beschikbaar wordt gesteld voor het verduurzamen van de bestaande bouw en de oprichting van een duurzaamheids- en innovatiefonds voor het MKB. GroenLinks heeft in het verleden herhaaldelijk pogingen ondernomen om het bestaande participatiefonds duurzame economie ook toegankelijk te maken voor deze doelgroep en wij zijn dus blij dat deze inzet nu ook die van die nieuwe coalitie is.

Het zijn lichtpuntjes in een programma dat verder vooral ongelofelijk traditioneel en behoudend is. De titel maakt duidelijk dat economische groei voorop staat en het akkoord vertelt een verhaal waarin de logica is dat je voor banen bedrijven nodig hebt, voor bedrijven bedrijventerreinen, en om die bedrijventerreinen te bereiken een – bij voorkeur twee keer tweebaans – asfaltweg. In de verkiezingscampagne sprak D66 nog over een “asfaltbegroting”. Nou, door nog eens 45 miljoen extra te investeren in grijs wordt dat niet minder, ook niet als je op je website mooie woorden spreekt over groene groei. Het akkoord is vooral een intensivering van bestaand beleid en dus weinig hervormingsgezind. Het is een grijsgedraaide plaat uit de vorige eeuw waarvan toch inmiddels wel bekend is dat het een recept is voor elkaar in steeds sneller tempo opvolgende crises. Geen verhaal dus voor deze eeuw, laat staan voor een duurzame toekomst.

De vraag die wij beantwoordt willen zien is voor welke groei je kiest? Voor welke banen? Voor welke bedrijven? Het lijkt deze coalitie helemaal niets uit te maken. Ons wel. Groei is geen doel op zich: wij willen de kwaliteit van leven verhogen voor onze inwoners. Dat kan goed samengaan met groei, maar niet met alle vormen van groei. Voor welke groei kiest deze coalitie? Voor verdere groei van Schiphol en dus groei van overlast voor omwonenden. Nieuwe woningbouw bij Schiphol mag “voor eigen rekening en risico van de toekomstige bewoners”. Economische groei wint het bij deze coalitie van leefbaarheid. De coalitie kiest voor groei van het bouwblok in het zuidelijk deel van de provincie en dus voor meer megastallen. Economische groei wint het bij deze coalitie van open polders en dierenwelzijn. De coalitie gaat gewoon door met de aanleg van de A8-A9 en de Duinpolderweg ook al waren de PvdA en D66 in de campagne nog bijzonder kritisch over nut en noodzaak van die laatste verbinding. En laten we wel wezen: het geld dat nu beschikbaar wordt gesteld voor nieuw beleid valt in het niet bij deze investeringen in nog meer asfalt. Meer asfalt wint het bij deze coalitie van natuur en groen.

Deze coalitie wil wel investeren in de achterhaalde techniek van Pallas, maar is onduidelijk over de innovatieve techniek van de biovergasser in Alkmaar. Op dat punt zouden wij graag opheldering krijgen van de coalitie. Gaat de provincie nu wel of niet deelnemen aan de biovergasser? Op pagina 22 van het akkoord staat: “Wij zien bijzondere kansen voor een bloeiend cluster op het gebied van biomassavergassing en groen gas in Noord-Holland. Initiatieven, zoals rondom Alkmaar, blijven wij ondersteunen.” Klinkt als een ja. Maar was het niet zo dat die deelname stukliep op de te stringent geformuleerde criteria van het Participatiefonds Duurzame Economie? En daarover lezen we in het akkoord dat het fonds deze periode wordt geëvalueerd. “Of de criteria van het participatiefonds gewijzigd moeten worden, hangt af van deze evaluatie.” (p. 21). Wat is het nou: passen we de criteria aan en gaan we deelnemen aan de biovergasser? Of passen we de criteria niet aan en gaat het groene gas cluster zijn heil in Groningen zoeken. Een duidelijke uitspraak op dit punt zouden wij – en niet wij alleen denk ik – bijzonder op prijs stellen.

Het zijn niet de keuzes van GroenLinks, dat begrijpt u. Wij kiezen onomwonden voor kwaliteit van leven, wonen en werken. Wij kiezen voor groen en natuur, voor open polders en dierenwelzijn en voor leefbaarheid. Niet voor het economisme van de coalitie waar economische groei zaligmakend is, maar voor een ontspannen samenleving die steunt wat van waarde is en kiest voor kwaliteit van leven. Wij denken niet dat cultuur een “’reguliere economische activiteit” (p. 38) is zoals deze coalitie, maar steun verdient ook als de opbrengst ervan niet meteen in euro’s uit te drukken is. Wij willen ruimte voor groen, niet voor richtingloze groei. Groen of groei: één letter, een wereld van verschil.

Wij kiezen voor de fiets en goed en betaalbaar openbaar vervoer voor héél Noord-Holland. Nu zegt u 5 miljoen te investeren in de fiets, maar dat komt uit een reserve waar de Staten 5,2 miljoen ingestopt had. Per saldo is dat toch gewoon een bezuiniging van 200.000 euro? Wij zijn blij met de inventarisatie die u wilt gaan maken van de knelpunten in het fietspadennetwerk zoals wij eerder voorstelden in ons initiatiefvoorstel fiets. Maar wij hadden graag meer ambitie gezien.

Wij willen ruimte voor duurzame energie. De coalitie kiest voor een harde opstelling waar het gaat om wind op land. De 600 meter afstandsgrens en de regeling waarbij voor elke molen die nieuw geplaatst wordt er twee moeten verdwijnen gaan in de uitvoering voor zoveel problemen zorgen dat de doelstelling van het plaatsen van 685,5 MW onherroepelijk in gevaar gaat komen. Wij wensen de nieuwe gedeputeerde Duurzame Energie op dat punt veel wijsheid en sterkte. Zijn eigen partij D66 had juist op dit punt een paar mooie voorstellen opgenomen in het verkiezingsprogramma die blijkbaar gesneuveld zijn in de onderhandelingen. De PvdA was op dit punt toch ook kritisch? Was het voor beide partijen niet belangrijk genoeg? En in welke spagaat komt de D66 gedeputeerde daardoor terecht? Maatwerk voor het stedelijk gebied en afschaffen van de aan bewonersinitiatieven niet uit leggen 2 voor 1 regeling lijkt ons onontkoombaar. Als ze zelf ook dat inzicht komt kan de coalitie op onze steun rekenen.

Wij willen ook ruimte voor natuur. Met de inspanningen van de huidige en vorige coalitie om 250 hectare per jaar te verwerven is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 2027 niet klaar. Op natuur bezuinigt deze coalitie bovendien fors. Er komt drie miljoen bij in vier jaar tijd maar er wordt 33,6 miljoen uit de Reserve Groen gehaald. Merken we direct iets van dat leeghalen van de Reserve Groen? Nee, waarschijnlijk niet in deze periode. Wel in de periodes daarna, als het NNN afgerond moet worden. Kortzichtig dus en ook nog eens een klassiek geval van potverteren.

Voorzitter, als laatste wil GroenLinks nog iets opmerken over de bestuurscultuur in de provincie. We hopen allereerst dat de komende jaren op een heldere en transparante manier met ons en onze inwoners gecommuniceerd zal worden. Het akkoord is wat dat betreft niet direct hoopgevend. Het staat vol met formuleringen die dermate vaag en algemeen zijn dat je er alle kanten mee op kunt. Ik geef u één voorbeeld. Op pagina 15: “Binnen het Bestuursakkoord pilot Waterlands Wonen bezien wij hoe het best kan worden omgegaan met de afspraak inzake afdracht van een bijdrage uit woningbouw om te kunnen investeren in groene en recreatieve waarden in de voormalige rijksbufferzone”. Misschien mag ik de coalitiepartijen uitnodigen om mee te doen met de volgende multiple choice:

Staat hier nu:

a Waterlands Wonen stopt. Alleen als er een aantoonbare woningbehoefte is, kan er bijgebouwd worden. Het project Bennewerf krijgt geen medewerking van de provincie.

b Waterlands Wonen gaat door maar de eerder overeengekomen bijdrage voor groen en recreatie wordt geschrapt.

c Waterlands Wonen gaat door conform eerdere afspraken: alleen woningbouw als er een bijdrage komt voor groen en recreatie.

 Wie het weet mag het zeggen.

GroenLinks staat voor helderheid en transparante keuzes. Die keuzes maken we dichtbij de leefwereld van onze inwoners. Wij ondersteunen daarom de uitspraak van deze coalitie dat ze burgers wil betrekken bij het beleidsproces van harte. Maar iets meer lef mag van ons wel. Draai het eens om: hoe kan de overheid aansluiten bij maatschappelijke initiatieven en deze versterken? Als dat je eerste vraag is krijg je echte vernieuwing.

Voorzitter, ik kom aan mijn afronding.

Eerder vroeg ik de coalitie om na te denken over de politieke cultuur in de provincie en niet alles voor vier jaar dicht te timmeren. Wij werden tijdens het onderhandelingsproces uitgenodigd om punten in te brengen. Ik heb dat als een uitgestoken hand ervaren, waarvoor dank. Om te laten zien dat we die uitgestoken hand echt serieus nemen zullen wij straks samen met PvdD, CU, OuderpartijNH en 50PLUS een motie indien met input voor de strategische Statenagenda. Ik wil de heer Klein van de CU complimenteren voor het nemen van dit initiatief. Het zijn een aantal punten waarvan wij op basis van de verkiezingsprogramma’s menen te kunnen vaststellen dat er een meerderheid voor is in deze Staten. Een nadere toelichting laat ik graag aan de heer Klein maar ik wil de coalitie natuurlijk alvast van harte uitnodigen de motie te omarmen.

De provinciale politiek is dichterbij mensen dan velen denken. Dat was – zoals ik aan het begin van mijn bijdrage vertelde – mijn motivatie om de komende vier jaar hier met u samen te werken. Ik spreek de hoop uit dat die samenwerking ook geldt voor de coalitiepartijen. Een dichtgetimmerd coalitieakkoord als politiek keurslijf is niet meer van deze tijd. GroenLinks kiest voor een open manier van politiek bedrijven om hier in deze Staten samen met u en met alle Noord-Holanders te werken aan een groene, duurzame en leefbare provincie. Laten we daar vandaag mee beginnen.

Dank u wel.

 

 

Cultuureducatie kind van de rekening

Gisteren mocht ik meedoen aan een debat over provinciaal cultuurbeleid. Volgende week zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Eén van de stellingen ging over cultuuronderwijs. Noord-Holland is de enige provincie die heeft besloten geen euro meer te stoppen in dat onderwijs. Een poging van mijn kant om de grote partijen tot andere uitspraken te verleiden strandde in het debat. Het zou geen kerntaak zijn. Nu is dat een heel rekbaar begrip (dat blijkt al uit het feit dat alle andere provincies in Nederland er anders over denken), maar blijkbaar ook een prettige schaamlap om je achter te verschuilen als je ordinair wilt bezuinigen. In de voorbereiding van het debat dacht ik een medestander te kunnen vinden in D66, de partij immers die altijd zegt dé onderwijspartij van Nederland te zijn. Maar in het verkiezingsprogramma van D66 komt het woord cultuuronderwijs en cultuureducatie helemaal niet voor! Echt. 

In de aanloop naar het debat schreven Noord-Hollandse GroenLinksers onderstaand artikel. Wij willen de bezuiniging op cultuuronderwijs terug draaien. Als je cultuuronderwijs belangrijk vindt stem dan op GroenLinks!


Cultuureducatie kind van de rekening


Geen kunst of cultuur meer in je klas. Ver weg wonen van centra voor kunst of cultuur. Voor veel Noord-Hollandse kinderen is dit na volgend jaar een feit. Noord-Holland is straks de enige (!) provincie die niets meer doet aan cultuur op school. GroenLinks vindt die bezuinigingen op cultuur door dit College van GS desastreus

 

Waar gaat het om? ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’  helpt basisscholen om voor elke klas een programma op maat te maken; muziek, theater, beeldende kunst, erfgoed etc. Kunstencentra bieden ondersteuning; advies en een website met het aanbod van cultuureducatieprogramma’s en actuele thema’s. Handig voor de leerkrachten, want die hebben al zoveel te doen dat het lastig is om zelf van alles te bedenken. Plein C. van de Cultuurcompagnie helpt dus laagdrempelig én gedreven. De Provincie betaalt maar een klein deel van het totale budget, namelijk 250.000€ van de jaarlijkse kosten van 1,5 miljoen. De rest wordt betaald door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de deelnemende gemeenten.

 

Als de Provincie haar bijdrage in 2016 stopt vervalt ook de 760.000 van het Fonds. Dus kom op zegDe kinderen in 26 Noord-Hollandse gemeenten worden nu de dupe van een provincie die haar afspraken niet nakomt. Dat noemen wij gewoon onbehoorlijk bestuurGroenLinks wil het programma in 2016 in elk geval voortzetten.

Jan-Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie“Het gaat om een 50/50-regeling tussen het Fonds en de Provincie/Gemeenten. Als de ene helft niet meer betaald wordt, gaat de andere helft ook niet door. Als de gemeenten het aandeel van de Provincie overnemen, is er niets aan de hand. Maar welke Noord-Hollandse gemeente kan in deze tijd van bezuinigingen dit gat vullen?

 

Een rondje langs gemeenteraadsleden laat zien dat dat extra geld er niet is. Daphne Huysse uit Haarlem: Hiervan worden kinderen de dupeen ook organisaties, zoals Hart en het Wereld KinderTheater. Afgelopen jaar stond het water hen al aan de lippen. Extra geld beschikbaar krijgen is totaal niet mogelijk, want er komt al zoveel op gemeentes af, met steeds minder geld erbij.”  Paul Laport“In Zaanstad is de afgelopen jaren fors bezuinigd op de culturele sector. Gelukkig heeft het Zaanse college wel geld uitgetrokken voor Cultuureducatie met kwaliteitDoor de bezuiniging van de provincie komt dat op losse schroeven te staan. Ontzettend jammer dat juist kinderen niet meer van cultuur mogen genieten. En een nieuwe klap voor de culturele organisaties die zich ervoor inzetten.” Ook Christine Ravenhorst uit Hoorn vindt de bezuiniging bij de Provincie onverantwoordelijk: “Gemeenten kunnen het gat niet opvullenHet is overal erg krap. In West Friesland werken zeven gemeenten samen. Stoppen zou toch zonde zijn van al die speelse programma’s in het basisonderwijs?”

 

Stoppen betekent ook geld weggooien, zegt Cultuuravontuur uit Castricum“Als de provincie stopt kan het werk van 3 jaar niet worden afgemaakt. Een groot deel van diinzet voor en door leerkrachten om de kwaliteit van cultuuronderwijs te verbeteren is dan voor niets geweest. We zijn ook gedupeerd door het opheffen van Plein C. Zij zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van cultuuronderwijsin Noord-Holland”. 

 

Bij GroenLinks willen we dit echt anders. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op school met kunst en cultuur in aanraking komen. Het gaat om spel en creativiteit, waar veel kinderen buiten school weinig van meekrijgen. Niet iedereen woont in de grote stad of heeft er het geld voor over. Cultuureducatie mag niet het kind van de rekening worden!

 

Alwin Hietbrink, lijsttrekker GroenLinks 

Vera Dalm, kandidaat Statenlid GroenLinks

en Antoinette TanjaStatenlid GroenLinks