Aandacht aanbesteden

Aanbesteden. Ik zal het maar meteen eerlijk opbiechten. Je hoefde mij er niet voor wakker te maken. Vage beelden had ik er bij van wegenbouwers en aannemers, van juristen met dikke pakken papier en vlotte jongens met Italiaanse schoenen en dure pakken. Niet echt mijn ding, om Pauline te parafraseren. Maar ja, je moet ook wel eens iets doen waar je niet meteen zo’n zin in hebt. En Mooi Bergen, het centrumplan voor de kern Bergen, moest nu eenmaal aanbesteedt worden. Europees zelfs. Geen pakken, maar pallets papier dus.

De aanbestedingsdocumenten zijn recent door het college vastgesteld en na een jaar is mijn mening bijgesteld. Nee, je hoeft me er nog steeds niet voor wakker te maken (er zijn grenzen!) maar fascinerend is het wel, aanbesteden. Het fascinerende zit volgens mij in de uitdaging om politieke uitgangspunten vertaald te krijgen in een juridisch document. Of ruimtelijke keuzes te laten stollen in overeenkomsten. Neem bijvoorbeeld het streven om het centrumplan energieneutraal te realiseren. Dat mag je als overheid niet dwingend opleggen. Maar hoe kun je een ontwikkelaar dan toch prikkelen die doelstelling over te nemen? Dat hebben we nu gedaan met een financiële prikkel. Als een ontwikkelaar het hele plan CO2 neutraal oplevert krijgt hij een bonus van 350.000 euro. Tegelijkertijd zit er een boete clausule in de overeenkomst. Als de ontwikkelaar stelt CO2 neutraal te zullen bouwen, maar hij realiseert een plandeel niet volgens die doelstelling moet hij een boete betalen die over het hele plan kan oplopen tot een half miljoen euro. Op die manier wordt de ontwikkelaar uitgedaagd CO2 neutraal te bouwen en ontmoedigd om dat alleen te zeggen (en vervolgens niet te doen). Zo zijn ook op andere punten ruimtelijke en politieke keuzes gestold in juridische documenten.

Soms begin je ergens met frisse tegenzin aan, maar ontdek je door beter te kijken een fascinerende wereld. Dat geldt ook bij dit onderwerp: ergens aandacht aan besteden loont. Weten wat er mee gebeurt? Deze week bespreken we de documenten in de commissievergadering. Hopelijk neemt de raad in april een besluit, zodat we begin 2014 een ontwikkelaar kunnen selecteren.

Advertenties