Bedrijvigheid in de polder

Het Contact en het Bergens Nieuwsblad vragen zich af of een bedrijventerrein wel in het agrarisch gebied hoort. Nee natuurlijk niet, zou normaal gesproken ons antwoord zijn. Maar Rodi media heeft het over een bijzondere plek, namelijk het Magazijncomplex langs de Hoeverweg richting Egmond aan den Hoef. Het complex is een defensieterrein dat een nieuwe bestemming moet krijgen. En daar kunnen we twee lokale bedrijven onderbrengen die nu nog in onze dorpen gehuisvest zijn. Dat vinden wij een prima idee. Inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld, inclusief beeldkwaliteitsplan.

De stelling: “Een bedrijventerrein, zoals bedoeld op het MAG complex in Egmond aan den Hoef, hoort niet in het agrarisch gebied”

Oneens. De hele gemeenteraad heeft er mee ingestemd om op het MAG complex twee lokale bedrijven te huisvesten. GroenLinks dus ook. En terecht. Het gaat om staalconstructiebedrijf Tambach uit Egmond-Binnen en aannemersbedrijf Min uit Bergen. Er wordt al jaren gesproken over verplaatsing van deze bedrijven omdat zij niet passen in een woonkern. Daar zijn ze nu wel gevestigd. Het MAG complex is voor deze bedrijven een hele geschikte plek. Ze kunnen ruimtelijk goed worden ingepast (de mooie groene zoom blijft behouden) en de oude militaire bestemming krijgt een nuttig vervolg. Want dat het MAG complex in agrarisch gebied ligt klopt: maar minstens zo belangrijk is dat het terrein al decennia een militaire en geen agrarische bestemming had. Twee lokale bedrijven op een nieuwe plek met een gezond toekomstperspectief. Twee achterblijvende lokaties waar woningen gebouwd worden. En dat allemaal binnen onze gemeentegrenzen. Prachtig toch!

20140302-110001.jpg

Advertenties