Kiespijn

Deze week is onder de bezielende leiding van de Sportraad BES een ledenraadpleging gestart onder de leden van Egmondia en Zeevogels over de wenselijkheid van een fusie tussen de clubs. Ook kan men zich uitspreken over voorkeurslocaties. De uitkomsten ervan zullen worden besproken op een ledenvergadering begin maart. Ik ben heel nieuwsgierig naar de uitkomsten.

Tegelijkertijd is de gemeente Bergen begonnen de haalbaarheid te onderzoeken van een sportcomplex op een drietal locaties; de Sportlaan, het Delverspad en Egmond aan den Hoef Oost. Dat onderzoek kent drie pijlers: de ruimtelijke inpasbaarheid van een nieuw sportcomplex, de kosten ervan en het draagvlak onder de inwoners. De eerste twee zaken worden de komende weken bestudeerd. In april kunnen we dan hopelijk het draagvlak peilen onder de inwoners van Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef.

De inzet van een dergelijk onderzoek is wat mij betreft om alle betrokkenen zoveel mogelijk kiespijn te bezorgen. Elke locatie kent zijn eigen voor- en nadelen en het is de taak van de gemeente om die verschillen zo helder mogelijk te schetsen, zonder in de varianten al voorkeuren te verstoppen of voor te sorteren op bepaalde uitkomsten. Alleen dan kan er een goed debat plaatsvinden waarin degenen die de beslissingen moeten nemen (bestuurders en uiteindelijk de raadsleden) kunnen luisteren voordat ze besluiten. Politiek draait om het maken van keuzes over de verdeling van schaarse middelen: voorafgaand aan die keuzes moeten politici vooral veel kiespijn hebben.

20130222-171106.jpg

Advertenties

Een besluitvaardig 2013

De nieuwjaarsrecepties zijn achter de rug en het gewone politieke werk is deze week weer begonnen. Gewoon, maar ook anders. We zijn immers in het laatste volle jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Naarmate het jaar vordert loop de politieke temperatuur steeds hoger op: kandidatenlijsten worden opgesteld en verkiezingsprogramma’s worden vastgesteld. Hoe hoger de temperatuur oploopt, hoe minder besluiten er worden genomen. De volkswijsheid wil dat je niet over je graf heen moet regeren en dat gaat naarmate het einde van dit jaar nadert een steeds grotere rol spelen, ook in de gemeentepolitiek.

Maar zover is het nog niet. Er staat dit jaar genoeg op de agenda. Het wordt ongetwijfeld het jaar van de voorzieningen: voorzieningen voor de burger en voorzieningen voor het bestuur. Of ze er komen, waar ze komen en in welke vorm. Er zal een besluit worden genomen over definitieve huisvesting van onze ambtenaren en het bestuur, over een investering van een miljoen in de Blinkerd om daar de activiteiten uit de Oorsprong onder te kunnen brengen en over een nieuwe voorziening voor Egmond. Spannende maanden dus.

Mensen zijn nog wel eens verbaasd als ik zeg dat we over bovenstaande onderwerpen besluiten moeten nemen. Kunnen we dat betalen dan, willen ze weten? Het antwoord is: ja, dat kunnen we betalen (kijk bijvoorbeeld eens hier op pagina 8). We hoeven dus niet voor het een of het ander te kiezen. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn omdat ook gemeenten de gevolgen ondervinden van de bezuinigingen uit Den Haag. Maar dat mag nooit een excuus zijn om niets te doen. Ook niets doen is immers een politiek besluit met gevolgen. Over de Blinkerd/Oorsprong, een nieuw gemeentehuis en een voorziening voor Egmond wordt al jaren gesproken: nietsdoen neemt het probleem niet weg en kost ook geld. Wat mij betreft wordt het dus een besluitvaardig 2013.

20130120-131649.jpg