Alles gaat naar Bergen

De stelling van Rodi media gaat deze week over een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt: de voorzieningen in onze dorpen en de vraag of het allemaal wel eerlijk verdeeld wordt tussen de kernen. Onze mening staat hieronder. Voor diegenen die een zekere gelijkenis zien met mijn bijdrage van een paar dagen geleden: dat klopt, die bijdrage stond al klaar. Dit is een ingekorte versie.

De stelling luidt: “De gemeente Bergen trekt haar voorzieningen teveel naar de kern Bergen”

Oneens. Wij doen niet mee aan de klaagzang: “alles gaat naar Bergen”. Nooit gedaan ook. In 2010 constateerden we wel dat er scheefgroei was ontstaan op voorzieningengebied. Terwijl in de kern Bergen jongerencentrum Frats was geopend en de eerste paal was geslagen voor het nieuwe museum Kranenburgh, was in de jaren daarvoor de Oorsprong in Schoorl verkocht, de Blinkerd verbrand en zwembad de Watertoren in Egmond gesloopt. Wij wilden die scheefgroei rechtzetten. Investeren in de ene kern? Prima, maar dan ook in de andere. Is dat gelukt? In Schoorl was verkoop van de Oorsprong een feit. Een forse investering om de activiteiten die daar nu plaats vinden onder te brengen in de Blinkerd was naar onze mening het beste alternatief. Dat budget is beschikbaar gesteld. In Egmond aan Zee heeft de gemeente zich uitgesproken voor een miljoeneninvestering in een nieuwe sporthal. Nog wensen? Zeker. Kijk daarvoor op http://www.groenlinksbergen.nl.

Advertenties