Gemeentehuis: een bonus voor bestuurders?

Deze week heeft de Duinstreek een stelling over het gemeentehuis. Daar was vorig jaar veel discussie over in de gemeente. GroenLinks vond en vindt dat die discussie teveel ging over geld en stenen en te weinig over de manier waarop we onze dienstverlening vorm willen geven in de toekomst. Daarom gaven we vorig jaar dit persbericht uit met de vraag: heeft de gemeente eigenlijk wel een huis nodig? Ons standpunt hebben we ook verwoord in een motie om dienstverlening dichtbij inwoners te organiseren. De motie werd unaniem aangenomen.

De stelling van de Duinstreek: “Wanneer er economisch betere tijden aanbreken, verdient het bestuur een nieuw gemeentehuis”. Onze reactie staat hieronder.

Oneens. Wat een onzinnige stelling. Alsof een gemeentehuis een bonus is voor bestuurders. Wij hebben vorig jaar aangedrongen op een andere discussie over het gemeentehuis. Die ging volgens ons teveel over stenen en geld en te weinig over dienstverlening en de vraag wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn. Wij willen dienstverlening zo dicht mogelijk bij onze inwoners organiseren: in bestaande dorpshuizen, digitaal en waar mogelijk aan huis. Pas als dat goed is onderzocht weet je waar onze ambtenaren hun werk kunnen doen en dus of de gemeente wel een huis nodig heeft.

Advertenties

Een besluitvaardig 2013

De nieuwjaarsrecepties zijn achter de rug en het gewone politieke werk is deze week weer begonnen. Gewoon, maar ook anders. We zijn immers in het laatste volle jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Naarmate het jaar vordert loop de politieke temperatuur steeds hoger op: kandidatenlijsten worden opgesteld en verkiezingsprogramma’s worden vastgesteld. Hoe hoger de temperatuur oploopt, hoe minder besluiten er worden genomen. De volkswijsheid wil dat je niet over je graf heen moet regeren en dat gaat naarmate het einde van dit jaar nadert een steeds grotere rol spelen, ook in de gemeentepolitiek.

Maar zover is het nog niet. Er staat dit jaar genoeg op de agenda. Het wordt ongetwijfeld het jaar van de voorzieningen: voorzieningen voor de burger en voorzieningen voor het bestuur. Of ze er komen, waar ze komen en in welke vorm. Er zal een besluit worden genomen over definitieve huisvesting van onze ambtenaren en het bestuur, over een investering van een miljoen in de Blinkerd om daar de activiteiten uit de Oorsprong onder te kunnen brengen en over een nieuwe voorziening voor Egmond. Spannende maanden dus.

Mensen zijn nog wel eens verbaasd als ik zeg dat we over bovenstaande onderwerpen besluiten moeten nemen. Kunnen we dat betalen dan, willen ze weten? Het antwoord is: ja, dat kunnen we betalen (kijk bijvoorbeeld eens hier op pagina 8). We hoeven dus niet voor het een of het ander te kiezen. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn omdat ook gemeenten de gevolgen ondervinden van de bezuinigingen uit Den Haag. Maar dat mag nooit een excuus zijn om niets te doen. Ook niets doen is immers een politiek besluit met gevolgen. Over de Blinkerd/Oorsprong, een nieuw gemeentehuis en een voorziening voor Egmond wordt al jaren gesproken: nietsdoen neemt het probleem niet weg en kost ook geld. Wat mij betreft wordt het dus een besluitvaardig 2013.

20130120-131649.jpg