Fusie en identiteit

Het Contact kiest deze week voor een stelling over een mogelijke fusie tussen Bergen en andere gemeenten in de Duinstreek. De stelling luidt: “Bij een fusie met Uitgeest, Castricum en Heiloo verliest de gemeente Bergen haar identiteit”. Hieronder onze reactie:

Eens. Veel van onze inwoners hebben nog steeds het gevoel dat door de fusie tussen Bergen, Egmond en Schoorl de ziel van hun dorp verloren is gegaan. Dat gevoel moet serieus genomen worden. We zullen de komende jaren intensief moeten samenwerken met onze buurgemeenten omdat er veel taken op het gebied van arbeid en zorg onze kant op komen. Dan ligt een keuze voor gemeenten die op ons lijken voor de hand. Maar fuseren is daarvoor niet nodig. Sterker nog: gezien het relatief gezonde financiële perspectief van onze gemeente vinden wij een fusie op dit moment erg onverstandig. Andere gemeenten hebben veel gronden in bezit en moeten daarop fors afboeken. Die rekening willen wij niet betalen. Een fusie is dus niet één, maar een paar bruggen te ver.

Advertenties