Eindelijk duidelijkheid voor Egmond

Deze week valt bij alle inwoners van de drie Egmonden nieuwsbrief nummer 4 over sport, wonen en natuur in de Egmonden op de deurmat. Het project dat beter bekend staat onder de noemer Dorp en Duin. Hieronder mijn inleidende woordje in de nieuwsbrief. Als je interesse hebt in de nieuwsbrief kun je die hier vinden.

Eindelijk duidelijkheid voor Egmond

Er is in november een besluit genomen over een nieuw sportcomplex in de Egmonden. De keuze is gevallen op de Sportlaan. Ook is een uitspraak gedaan over de vraag waar woningen kunnen worden gebouwd. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over het besluit en de afwegingen die eraan ten grondslag liggen. Ook wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen die we nu gaan nemen.

Na jarenlange discussie is er nu eindelijk duidelijkheid. Ik ben daar heel erg blij mee. Tevreden ben ik ook met de manier waarop het besluit tot stand is gekomen. Sinds het najaar van 2012 is er door de klankbordgroep op een hele zorgvuldige en constructieve manier meegedacht over de toekomst van de voorzieningen in Egmond. Een compliment voor alle deelnemers in die klankbordgroep is hier wel op zijn plaats. Dat geldt overigens ook voor de bijna 400 inwoners die de moeite hebben genomen om mee te doen aan de raadpleging die we in het voorjaar van 2013 hielden.

We gaan nu hard aan de slag met het programma van eisen voor de sporthal en het verder uitwerken van de woningbouwlocaties. Ook dat doen we natuurlijk weer in nauw overleg met alle betrokkenen. We houden u op de hoogte.

Advertenties