Verkiezingsbeloftes (2) Maatwerk voor de woningmarkt

De verkiezingen naderen en alle politieke partijen in de gemeente hebben hun verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ze staan weer vol met mooie vergezichten. In terugblikken zijn politieke partijen meestal minder sterk. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat beloofde GroenLinks in 2010 en wat is gerealiseerd? En minstens zo belangrijk: wat is er niet gelukt en waarom niet? Richting de verkiezingen is duidelijkheid over wat je wilt de komende vier jaar belangrijk, maar terugblikken kan ook geen kwaad. Vandaag deel 2 in een korte serie over de opbrengst van vier jaar besturen: hoe zit het met de woningmarkt?

De woningmarkt zit op slot. In Nederland als geheel, in Bergen met een extra slot. En de gemeente heeft maar weinig middelen om de deur open te krijgen. Hoe komt dat? Redelijk eenvoudig: de gemeente heeft nauwelijks gronden in eigendom en de grondprijzen behoren tot de hoogste van Nederland. Kan er dan helemaal niks? Natuurlijk wel. Wij hebben in 2010 gepleit voor maatwerk en 100 extra woningen in deze periode. Maatwerk door het opstellen van beleid voor mantelzorgwonen en het splitsen van woningen. Kleinschalig en met aandacht voor doorstroom- en levensloopbestendig bouwen.

Wat is er gebeurd? Er zijn iets meer dan 70 woningen opgeleverd deze periode. Minder dus dan de door ons gewenste 100. De economische crisis heeft ook hier zijn invloed. Als de woningmarkt aantrekt hebben we de afgelopen jaren een groot aantal bestemmingsplannen vastgesteld, die inmiddels onherroepelijk zijn. Ontwikkelaars zouden snel moeten kunnen aanhaken als het economische tij aantrekt. Het flankerend beleid dat wij wilden opstellen is er inmiddels. Het beleid voor mantelzorgwonen is vastgesteld en er worden vergunningen voor aangevraagd. Daarnaast heeft de raad in januari 2014 het splitsingsbeleid vastgesteld. Hierdoor moet het makkelijker worden om bestaande woningen om te vormen tot meerdere wooneenheden. Ook op die manier kunnen we tegemoet komen aan de blijvend hoge vraag naar woonruimte in onze prachtige gemeente.

Niets te wensen over? Natuurlijk wel. Heel veel zelfs. Regionaal staat op dit moment het bouwen van betaalbare woningen onder druk. De regio gemeenten hebben afgesproken dat er gemiddeld dertig procent sociaal gebouwd moet worden. Wij vinden dat te weinig. Het was altijd veertig procent en wat ons betreft blijft het dat ook. Nog interessanter is dat er door besluiten in de afgelopen periode ook (eindelijk) wat gronden van de gemeente vrij komen. Denk aan de Oudtburghweg in Bergen als BSV en Berdos gaan fuseren, de oude bibliotheek en (een deel van) het Watertorenterrein in Egmond aan Zee en de Rabobank locatie in Schoorl. Wij vinden dat op die locaties een hoger percentage betaalbare woningbouw moet worden gerealiseerd. Dat is natuurlijk een geldkwestie, want verkoop van de grond voor sociale bouw levert minder op. Wij zullen in die gevallen kiezen voor betaalbare woningbouw en niet voor de gemeentekas. Zal mij benieuwen wat andere partijen doen.

20140126-162553.jpg

Advertenties