Verbinding en visie

De ondernemingsvereniging Bergen organiseerde deze week een bijeenkomst met lokale politieke partijen. Alle partijen kregen precies anderhalve minuut om uit te leggen wat volgens hun belangrijk is voor een goed ondernemersklimaat. Hieronder mijn bijdrage.

Een goed ondernemersklimaat staat of valt volgens GroenLinks met verbinding en visie.

Verbinding, omdat de wereld echt veranderd is. Vroeger maakten we beleid voor ondernemers. Wij willen dat de gemeente alleen nog maar beleid met u maakt. GroenLinks vindt dat we, veel meer dan nu, gebruik moeten maken van de expertise die er is in onze dorpen. Expertise bij onze inwoners, maar natuurlijk ook bij u. En dan niet pas aan het eind, maar direct aan het begin. Dat vraagt om verbinding: verbinding van de lokale overheid met ondernemers, maar ook van ondernemers onderling.

Naast verbinding, is visie onontbeerlijk. De aantrekkelijkheid van onze gemeente wordt vooral bepaald door de unieke combinatie van een prachtig landelijk gebied, een rijke geschiedenis en levendige kunstenaarsgemeenschappen. Die combinatie van natuur en cultuur maakt ons onderscheidend en is daarom ook de economische motor van de gemeente. Door natuur en cultuur te verbinden met het thema duurzaamheid kan de gemeente zich bovendien profileren als meest duurzame kustgemeente van Nederland. Als we dat verhaal weten te vangen in een boodschap die overal bekend is – in binnen- en buitenland – hebben we goud in handen.
Als u ook kiest voor verbinding en visie dan hoop ik dat u in maart op GroenLinks stemt. Juist hier! Juist in Bergen!

Advertenties