Alles gaat naar Bergen

De stelling van Rodi media gaat deze week over een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt: de voorzieningen in onze dorpen en de vraag of het allemaal wel eerlijk verdeeld wordt tussen de kernen. Onze mening staat hieronder. Voor diegenen die een zekere gelijkenis zien met mijn bijdrage van een paar dagen geleden: dat klopt, die bijdrage stond al klaar. Dit is een ingekorte versie.

De stelling luidt: “De gemeente Bergen trekt haar voorzieningen teveel naar de kern Bergen”

Oneens. Wij doen niet mee aan de klaagzang: “alles gaat naar Bergen”. Nooit gedaan ook. In 2010 constateerden we wel dat er scheefgroei was ontstaan op voorzieningengebied. Terwijl in de kern Bergen jongerencentrum Frats was geopend en de eerste paal was geslagen voor het nieuwe museum Kranenburgh, was in de jaren daarvoor de Oorsprong in Schoorl verkocht, de Blinkerd verbrand en zwembad de Watertoren in Egmond gesloopt. Wij wilden die scheefgroei rechtzetten. Investeren in de ene kern? Prima, maar dan ook in de andere. Is dat gelukt? In Schoorl was verkoop van de Oorsprong een feit. Een forse investering om de activiteiten die daar nu plaats vinden onder te brengen in de Blinkerd was naar onze mening het beste alternatief. Dat budget is beschikbaar gesteld. In Egmond aan Zee heeft de gemeente zich uitgesproken voor een miljoeneninvestering in een nieuwe sporthal. Nog wensen? Zeker. Kijk daarvoor op http://www.groenlinksbergen.nl.

Advertenties

Verkiezingsbeloftes (1) Scheefgroei in de voorzieningen?

De verkiezingen naderen en alle politieke partijen in de gemeente hebben hun verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ze staan weer vol met mooie vergezichten. In terugblikken zijn politieke partijen meestal minder sterk. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat beloofde GroenLinks Bergen in 2010 en wat is daarvan ook voor elkaar gekomen? En minstens zo belangrijk: wat is er niet gelukt en waarom niet? Richting de verkiezingen is duidelijkheid over wat je wilt de komende vier jaar belangrijk, maar een klein beetje reflectie kan ook geen kwaad. Vandaag deel 1 in een korte serie over de opbrengst van vier jaar besturen: hoe zit het met de voorzieningen in de gemeente?

Alles gaat naar Bergen

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: GroenLinks doet niet mee aan de klaagzang dat “alles naar Bergen gaat”. Nooit gedaan ook. Maar in 2010 constateerden we wel dat er een scheefgroei was ontstaan op voorzieningengebied. Uit ons verkiezingsprogramma van toen: “terwijl in de kern Bergen een jongerencentrum is geopend en de eerste paal is geslagen voor een nieuw centrum voor kunst en cultuur, is de Oorsprong in Schoorl verkocht, de Blinkerd verbrand en de Watertoren in Egmond gesloopt”. Investeren in de voorzieningen in de ene kern? Prima. Maar dan ook in de andere kernen. En dat bleef achter, volgens ons. Hoe is dat nu, vier jaar later?

In Schoorl was verkoop van de Oorsprong een feit. Een forse investering om de activiteiten die daar nu plaats vinden onder te brengen in de Blinkerd was naar onze mening het beste alternatief. En dat budget is beschikbaar gesteld. In Egmond aan Zee wilden we ons inzetten voor een familievoorziening met zwembad. GroenLinks heeft zelf onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om op het Watertorenterrein een dergelijke voorziening te realiseren. Een zwembad bleek onbetaalbaar, maar de gemeente heeft zich wel uitgesproken voor een miljoeneninvestering in een nieuwe sporthal.

De scheefgroei is daarmee een halt toegeroepen. Nog iets te wensen over? Zeker. De integratie van de verenigingen in de Blinkerd vergt een goede begeleiding vanuit de gemeente. Ook het opstellen van een programma van eisen en de bouw van een nieuwe sporthal in Egmond zal de komende periode moeten gebeuren. Wij zullen ons bovendien hard blijven maken voor een slechtweervoorziening in Egmond. De nieuwe sporthal biedt wat dat betreft mogelijkheden: een mooie klimwand of een speelgelegenheid voor jonge kinderen zou een mooie aanvulling zijn op het bouwprogramma.

Alles gaat naar Bergen? Niet als het aan ons ligt.

 

Een besluitvaardig 2013

De nieuwjaarsrecepties zijn achter de rug en het gewone politieke werk is deze week weer begonnen. Gewoon, maar ook anders. We zijn immers in het laatste volle jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Naarmate het jaar vordert loop de politieke temperatuur steeds hoger op: kandidatenlijsten worden opgesteld en verkiezingsprogramma’s worden vastgesteld. Hoe hoger de temperatuur oploopt, hoe minder besluiten er worden genomen. De volkswijsheid wil dat je niet over je graf heen moet regeren en dat gaat naarmate het einde van dit jaar nadert een steeds grotere rol spelen, ook in de gemeentepolitiek.

Maar zover is het nog niet. Er staat dit jaar genoeg op de agenda. Het wordt ongetwijfeld het jaar van de voorzieningen: voorzieningen voor de burger en voorzieningen voor het bestuur. Of ze er komen, waar ze komen en in welke vorm. Er zal een besluit worden genomen over definitieve huisvesting van onze ambtenaren en het bestuur, over een investering van een miljoen in de Blinkerd om daar de activiteiten uit de Oorsprong onder te kunnen brengen en over een nieuwe voorziening voor Egmond. Spannende maanden dus.

Mensen zijn nog wel eens verbaasd als ik zeg dat we over bovenstaande onderwerpen besluiten moeten nemen. Kunnen we dat betalen dan, willen ze weten? Het antwoord is: ja, dat kunnen we betalen (kijk bijvoorbeeld eens hier op pagina 8). We hoeven dus niet voor het een of het ander te kiezen. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn omdat ook gemeenten de gevolgen ondervinden van de bezuinigingen uit Den Haag. Maar dat mag nooit een excuus zijn om niets te doen. Ook niets doen is immers een politiek besluit met gevolgen. Over de Blinkerd/Oorsprong, een nieuw gemeentehuis en een voorziening voor Egmond wordt al jaren gesproken: nietsdoen neemt het probleem niet weg en kost ook geld. Wat mij betreft wordt het dus een besluitvaardig 2013.

20130120-131649.jpg