Ons prachtige polderlandschap

GroenLinks Bergen heeft zich altijd sterk gemaakt voor behoud van ons kwetsbare buitengebied. In de vorige raadsperiode hebben we ons fel verzet tegen de plannen van het toenmalige college. Maar we deden meer: we kwamen met een eigen alternatieve gebiedsvisie. De website die we toen hebben opgezet om de bevolking te informeren is nog steeds in de lucht. Interesse? Klik hier. Over een antwoord op de stelling van de Duinstreek van deze week hoefde ik dus niet lang na te denken. Stelling: “Het polderlandschap moet open blijven om de landschappelijke verscheidenheid te behouden.”

Ons antwoord:

Eens. Ons landelijk gebied is voor de hele regio en ver daarbuiten een groene oase met grote aantrekkingskracht. Om die reden willen mensen juist hier wonen en om die reden komen toeristen juist hier recreëren. Dit kwetsbare gebied met een unieke combinatie van zee, duinen, bos en open polderlandschap moeten we koesteren. Grootschalige bebouwingsplannen passen daar niet bij. Wij zijn dan ook blij dat we deze periode een structuurvisie hebben vastgesteld voor het landelijk gebied waarin de nadruk ligt op behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten van natuur en landschap.

20140210-234305.jpg

Advertenties