Eindelijk duidelijkheid voor Egmond

Deze week valt bij alle inwoners van de drie Egmonden nieuwsbrief nummer 4 over sport, wonen en natuur in de Egmonden op de deurmat. Het project dat beter bekend staat onder de noemer Dorp en Duin. Hieronder mijn inleidende woordje in de nieuwsbrief. Als je interesse hebt in de nieuwsbrief kun je die hier vinden.

Eindelijk duidelijkheid voor Egmond

Er is in november een besluit genomen over een nieuw sportcomplex in de Egmonden. De keuze is gevallen op de Sportlaan. Ook is een uitspraak gedaan over de vraag waar woningen kunnen worden gebouwd. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over het besluit en de afwegingen die eraan ten grondslag liggen. Ook wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen die we nu gaan nemen.

Na jarenlange discussie is er nu eindelijk duidelijkheid. Ik ben daar heel erg blij mee. Tevreden ben ik ook met de manier waarop het besluit tot stand is gekomen. Sinds het najaar van 2012 is er door de klankbordgroep op een hele zorgvuldige en constructieve manier meegedacht over de toekomst van de voorzieningen in Egmond. Een compliment voor alle deelnemers in die klankbordgroep is hier wel op zijn plaats. Dat geldt overigens ook voor de bijna 400 inwoners die de moeite hebben genomen om mee te doen aan de raadpleging die we in het voorjaar van 2013 hielden.

We gaan nu hard aan de slag met het programma van eisen voor de sporthal en het verder uitwerken van de woningbouwlocaties. Ook dat doen we natuurlijk weer in nauw overleg met alle betrokkenen. We houden u op de hoogte.

Advertenties

Een sporthal voor Egmond

Het college van Bergen heeft deze week besloten dat er een sporthal moet blijven in Egmond en dat de bestaande voorziening in ieder geval openblijft tot we weten waar een nieuwe sporthal gebouwd gaat worden. Vorig jaar was er veel commotie ontstaan omdat we vonden dat Egmond aan Zee ook wel met een sportzaal (kleiner dan een sporthal) toekon. We hebben toen nog eens goed gekeken naar de feiten en het besluit nu heroverwogen. Enerzijds omdat er geen enkel draagvlak is voor het eerdere besluit. Maar ook – en belangrijker – omdat uit het feitenonderzoek blijkt dat we bij ons eerdere afweging teveel naar de vierkante meters hebben gekeken en te weinig naar het verenigingsleven. Als een vereniging opeens op twee avonden moet gaan sporten, terwijl ze dat nu op één avond doen heeft dat ingrijpende sociale gevolgen. Technisch kan het dan misschien wel, maar maatschappelijk is het bijzonder ongewenst. Sport is meer dan vierkante meters, vandaar het nieuwe besluit.

Is met het besluit van deze week de soms hoogoplopende discussie over een voorziening voor de Egmonden afgelopen? Nee, want die gaat over meer dan alleen de vraag of er een sporthal blijft of elders wordt teruggebouwd. Komt er een zwembad terug? Gaan Egmondia en Zeevogels fuseren? Deze onderwerpen worden besproken in een klankbordgroep waarin veel organisaties uit Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef zitting hebben. In de eerste helft van dit jaar hopen we meer duidelijkheid te kunnen bieden over de mogelijkheden die er zijn om te investeren in een voorziening voor de Egmonden. Voor mij is vooral van belang dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de voorzieningen in Egmond. Er wordt al jaren over gesproken, maar tot besluitvorming heeft dat nog niet geleid. Er is nu een kans omdat de provincie bereid is mee te denken en de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld. Egmond verdient het dat we die kans in 2013 benutten.

20130119-210615.jpg