Een internationale blik

Een onverwacht onderwerp in de Duinstreek deze week. De stelling gaat over het aangaan van een stedenband met een zusterstad, een onderwerp dat de afgelopen jaren nauwelijks onderwerp van gesprek is geweest in de lokale politiek. De stelling: “Bergen moet een relatie aangaan met een zustergemeente in ontwikkelingslanden en/of Oost-Europa”.

Eens. Banden aangaan met een zustergemeente heeft veel voordelen. Niet alleen krijgt een ander dorp meer kansen op gebied van gezondheidszorg en educatie, ook wij leren ervan. Zo wordt er door de meewerkende ambtenaren vaker kritisch gekeken naar eigen handelen, krijgen burgerinitiatieven in eigen gemeente meer ruimte en ontstaat er meer begrip voor problemen van immigranten. Door de inwoners te betrekken in de keuze van een zustergemeente, ontstaat er veel draagvlak en gezamenlijke acties brengen burgers dichter bij elkaar. Wij hebben het goed en kunnen anderen helpen. En we zijn tenslotte niet voor niets een Millenniumgemeente.

Advertenties