Nieuw Kranenburg op de (plan)kaart

In december heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Nieuw Kranenburg vastgesteld. Een eerder plan was door de Raad van State vernietigd omdat de gemeente teveel ruimte zou bieden voor feesten en partijen. Dat is nu gerepareerd. Tijdens de raadsvergadering is nog een kleine wijziging doorgevoerd. De groenstrook aan de noordkant van het perceel wordt buiten het plan gehouden waardoor het de oorspronkelijke verkeersbestemming houdt in plaats van de groenbestemming die het college had voorgesteld. De raad vond in meerderheid dat tenminste de mogelijkheid moet blijven bestaan om in de toekomt een fiets- of wandelpad aan te leggen op die plek.

In een oplegnotitie was al eerder aangegeven dat naast het soort activiteiten, geen beperkingen zouden worden opgelegd aan de frequentie ervan. Ook is gezocht naar een manier om het tuinhuisje – dat nu heel dicht op de nieuwbouw is komen te staan – te kunnen verplaatsen. Dat kan nu, maar wel op ruime afstand (25 meter) van de buren zodat zij geen last zullen hebben van de educatieve activiteiten die daar mogelijk gaan plaatsvinden. De gemeenteraad zal in januari verder praten over de verplaatsing van de voormalige dienstwoning.

Belangrijker dan het bestemmingsplan is natuurlijk dat er de afgelopen maanden een nieuwe directeur is begonnen. Ook is er vlak voor de Kerst een nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd. De gemeente heeft de plankaart vastgesteld, Kees Wieringa moet met zijn indrukwekkende staat van dienst het nieuwe museaal centrum in 2013 echt op de kaart zetten.

20121229-160645.jpg

20121229-161042.jpg

Advertenties