Kiespijn

Deze week is onder de bezielende leiding van de Sportraad BES een ledenraadpleging gestart onder de leden van Egmondia en Zeevogels over de wenselijkheid van een fusie tussen de clubs. Ook kan men zich uitspreken over voorkeurslocaties. De uitkomsten ervan zullen worden besproken op een ledenvergadering begin maart. Ik ben heel nieuwsgierig naar de uitkomsten.

Tegelijkertijd is de gemeente Bergen begonnen de haalbaarheid te onderzoeken van een sportcomplex op een drietal locaties; de Sportlaan, het Delverspad en Egmond aan den Hoef Oost. Dat onderzoek kent drie pijlers: de ruimtelijke inpasbaarheid van een nieuw sportcomplex, de kosten ervan en het draagvlak onder de inwoners. De eerste twee zaken worden de komende weken bestudeerd. In april kunnen we dan hopelijk het draagvlak peilen onder de inwoners van Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef.

De inzet van een dergelijk onderzoek is wat mij betreft om alle betrokkenen zoveel mogelijk kiespijn te bezorgen. Elke locatie kent zijn eigen voor- en nadelen en het is de taak van de gemeente om die verschillen zo helder mogelijk te schetsen, zonder in de varianten al voorkeuren te verstoppen of voor te sorteren op bepaalde uitkomsten. Alleen dan kan er een goed debat plaatsvinden waarin degenen die de beslissingen moeten nemen (bestuurders en uiteindelijk de raadsleden) kunnen luisteren voordat ze besluiten. Politiek draait om het maken van keuzes over de verdeling van schaarse middelen: voorafgaand aan die keuzes moeten politici vooral veel kiespijn hebben.

20130222-171106.jpg

Advertenties