Alles gaat naar Bergen

De stelling van Rodi media gaat deze week over een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt: de voorzieningen in onze dorpen en de vraag of het allemaal wel eerlijk verdeeld wordt tussen de kernen. Onze mening staat hieronder. Voor diegenen die een zekere gelijkenis zien met mijn bijdrage van een paar dagen geleden: dat klopt, die bijdrage stond al klaar. Dit is een ingekorte versie.

De stelling luidt: “De gemeente Bergen trekt haar voorzieningen teveel naar de kern Bergen”

Oneens. Wij doen niet mee aan de klaagzang: “alles gaat naar Bergen”. Nooit gedaan ook. In 2010 constateerden we wel dat er scheefgroei was ontstaan op voorzieningengebied. Terwijl in de kern Bergen jongerencentrum Frats was geopend en de eerste paal was geslagen voor het nieuwe museum Kranenburgh, was in de jaren daarvoor de Oorsprong in Schoorl verkocht, de Blinkerd verbrand en zwembad de Watertoren in Egmond gesloopt. Wij wilden die scheefgroei rechtzetten. Investeren in de ene kern? Prima, maar dan ook in de andere. Is dat gelukt? In Schoorl was verkoop van de Oorsprong een feit. Een forse investering om de activiteiten die daar nu plaats vinden onder te brengen in de Blinkerd was naar onze mening het beste alternatief. Dat budget is beschikbaar gesteld. In Egmond aan Zee heeft de gemeente zich uitgesproken voor een miljoeneninvestering in een nieuwe sporthal. Nog wensen? Zeker. Kijk daarvoor op http://www.groenlinksbergen.nl.

Advertenties

Eindelijk duidelijkheid voor Egmond

Deze week valt bij alle inwoners van de drie Egmonden nieuwsbrief nummer 4 over sport, wonen en natuur in de Egmonden op de deurmat. Het project dat beter bekend staat onder de noemer Dorp en Duin. Hieronder mijn inleidende woordje in de nieuwsbrief. Als je interesse hebt in de nieuwsbrief kun je die hier vinden.

Eindelijk duidelijkheid voor Egmond

Er is in november een besluit genomen over een nieuw sportcomplex in de Egmonden. De keuze is gevallen op de Sportlaan. Ook is een uitspraak gedaan over de vraag waar woningen kunnen worden gebouwd. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over het besluit en de afwegingen die eraan ten grondslag liggen. Ook wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen die we nu gaan nemen.

Na jarenlange discussie is er nu eindelijk duidelijkheid. Ik ben daar heel erg blij mee. Tevreden ben ik ook met de manier waarop het besluit tot stand is gekomen. Sinds het najaar van 2012 is er door de klankbordgroep op een hele zorgvuldige en constructieve manier meegedacht over de toekomst van de voorzieningen in Egmond. Een compliment voor alle deelnemers in die klankbordgroep is hier wel op zijn plaats. Dat geldt overigens ook voor de bijna 400 inwoners die de moeite hebben genomen om mee te doen aan de raadpleging die we in het voorjaar van 2013 hielden.

We gaan nu hard aan de slag met het programma van eisen voor de sporthal en het verder uitwerken van de woningbouwlocaties. Ook dat doen we natuurlijk weer in nauw overleg met alle betrokkenen. We houden u op de hoogte.

Verkiezingsbeloftes (1) Scheefgroei in de voorzieningen?

De verkiezingen naderen en alle politieke partijen in de gemeente hebben hun verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Ze staan weer vol met mooie vergezichten. In terugblikken zijn politieke partijen meestal minder sterk. Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd? Wat beloofde GroenLinks Bergen in 2010 en wat is daarvan ook voor elkaar gekomen? En minstens zo belangrijk: wat is er niet gelukt en waarom niet? Richting de verkiezingen is duidelijkheid over wat je wilt de komende vier jaar belangrijk, maar een klein beetje reflectie kan ook geen kwaad. Vandaag deel 1 in een korte serie over de opbrengst van vier jaar besturen: hoe zit het met de voorzieningen in de gemeente?

Alles gaat naar Bergen

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: GroenLinks doet niet mee aan de klaagzang dat “alles naar Bergen gaat”. Nooit gedaan ook. Maar in 2010 constateerden we wel dat er een scheefgroei was ontstaan op voorzieningengebied. Uit ons verkiezingsprogramma van toen: “terwijl in de kern Bergen een jongerencentrum is geopend en de eerste paal is geslagen voor een nieuw centrum voor kunst en cultuur, is de Oorsprong in Schoorl verkocht, de Blinkerd verbrand en de Watertoren in Egmond gesloopt”. Investeren in de voorzieningen in de ene kern? Prima. Maar dan ook in de andere kernen. En dat bleef achter, volgens ons. Hoe is dat nu, vier jaar later?

In Schoorl was verkoop van de Oorsprong een feit. Een forse investering om de activiteiten die daar nu plaats vinden onder te brengen in de Blinkerd was naar onze mening het beste alternatief. En dat budget is beschikbaar gesteld. In Egmond aan Zee wilden we ons inzetten voor een familievoorziening met zwembad. GroenLinks heeft zelf onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om op het Watertorenterrein een dergelijke voorziening te realiseren. Een zwembad bleek onbetaalbaar, maar de gemeente heeft zich wel uitgesproken voor een miljoeneninvestering in een nieuwe sporthal.

De scheefgroei is daarmee een halt toegeroepen. Nog iets te wensen over? Zeker. De integratie van de verenigingen in de Blinkerd vergt een goede begeleiding vanuit de gemeente. Ook het opstellen van een programma van eisen en de bouw van een nieuwe sporthal in Egmond zal de komende periode moeten gebeuren. Wij zullen ons bovendien hard blijven maken voor een slechtweervoorziening in Egmond. De nieuwe sporthal biedt wat dat betreft mogelijkheden: een mooie klimwand of een speelgelegenheid voor jonge kinderen zou een mooie aanvulling zijn op het bouwprogramma.

Alles gaat naar Bergen? Niet als het aan ons ligt.