De blunder van de eeuw: supermarkt XL in hartje Bergen

De gemeenteraad van Bergen neemt volgende week een besluit over de Ontwikkelingsvisie Mooi Bergen 2.0. In de Ontwikkelingsvisie staat beschreven hoe het college verder wil met de ontwikkeling van het centrum van het dorp. Het college wil een enorme supermarkt bouwen in hartje Bergen. Je zet daar niet iets neer voor tien, maar voor honderd jaar. Als deze supermarkt XL wordt gebouwd is dat wat mij betreft de blunder van de eeuw.

Het college wil gefaseerd bouwen en eindgebruikers meer betrekken bij het proces. Een begrijpelijke strategische keuze in een veranderende markt. Tegelijkertijd verhoogt dat het risico dat niet alle delen van het plan ontwikkeld zullen worden. Wat je er neerzet moet daarom ook op zichzelf kunnen staan èn iets toevoegen aan het centrum. De bouw van een hele grote supermarkt voldoet daar niet aan volgens GroenLinks.

In de Ontwikkelingsvisie van het college moet er op de Harmonielokatie een supermarkt komen van 1800 m2, een supermarkt die ongeveer anderhalf keer zo groot is als de bestaande Albert Heijn in Bergen. Daarnaast zou er nog ruimte zijn voor een aantal kleine winkels. In totaal een bebouwd oppervlakte van bijna 2100 m2. In de vastgestelde structuurvisie kan op die plek nog geen 1300m2 gebouwd worden. Het plan dat er nu ligt biedt dus de ruimte om daar meer dan de helft aan toe te voegen. Dat heeft een enorme impact op de omgeving. Concreet betekent het dat de gevelwand van de supermarkt wordt geprojecteerd in de bestaande groenstrook langs de weg en niet meer langs de gevel van de Rustende Jager. Het hele gebouw komt dus meters naar voren. Dat leidt tot een enorme verstening van het gebied en gaat ten koste van het woongenot van de huidige bewoners van het centrum. Ook de ruime groene entree die eerder onderdeel was van de plannen voor het centrum wordt opgeofferd aan de supermarkt.

Ik hoop dat andere fracties ons verzet tegen de nieuwe supermarkt zullen steunen. Er is geen enkele goede reden te verzinnen om zo’n megasuper neer te zetten. Natuurlijk is het fijn voor de portemonnee van de exploitanten van de supermarkt en de parkeergarage maar de raad zou volgens ons andere belangen zwaarder moet laten wegen. Samen met de markt ontwikkelen is prima, je dorpshart opofferen aan marktpartijen niet.

Donderdag 25 september neemt de gemeenteraad van Bergen een besluit over de Ontwikkelingsvisie.

Hieronder een illustratie waarin de contouren van de oude, vastgestelde structuurvisie zijn ingetekend in de nieuwe Ontwikkelingsvisie 2.0

IMG_1366.PNG

Advertenties