Een sporthal voor Egmond

Het college van Bergen heeft deze week besloten dat er een sporthal moet blijven in Egmond en dat de bestaande voorziening in ieder geval openblijft tot we weten waar een nieuwe sporthal gebouwd gaat worden. Vorig jaar was er veel commotie ontstaan omdat we vonden dat Egmond aan Zee ook wel met een sportzaal (kleiner dan een sporthal) toekon. We hebben toen nog eens goed gekeken naar de feiten en het besluit nu heroverwogen. Enerzijds omdat er geen enkel draagvlak is voor het eerdere besluit. Maar ook – en belangrijker – omdat uit het feitenonderzoek blijkt dat we bij ons eerdere afweging teveel naar de vierkante meters hebben gekeken en te weinig naar het verenigingsleven. Als een vereniging opeens op twee avonden moet gaan sporten, terwijl ze dat nu op één avond doen heeft dat ingrijpende sociale gevolgen. Technisch kan het dan misschien wel, maar maatschappelijk is het bijzonder ongewenst. Sport is meer dan vierkante meters, vandaar het nieuwe besluit.

Is met het besluit van deze week de soms hoogoplopende discussie over een voorziening voor de Egmonden afgelopen? Nee, want die gaat over meer dan alleen de vraag of er een sporthal blijft of elders wordt teruggebouwd. Komt er een zwembad terug? Gaan Egmondia en Zeevogels fuseren? Deze onderwerpen worden besproken in een klankbordgroep waarin veel organisaties uit Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef zitting hebben. In de eerste helft van dit jaar hopen we meer duidelijkheid te kunnen bieden over de mogelijkheden die er zijn om te investeren in een voorziening voor de Egmonden. Voor mij is vooral van belang dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de voorzieningen in Egmond. Er wordt al jaren over gesproken, maar tot besluitvorming heeft dat nog niet geleid. Er is nu een kans omdat de provincie bereid is mee te denken en de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld. Egmond verdient het dat we die kans in 2013 benutten.

20130119-210615.jpg

Advertenties