Een euro meer of minder

Het NoordHollands Dagblad overviel ons dinsdag met het verzoek of we binnen 48 uur een antwoord wilden geven op een ingewikkeld afwegingsvraagstuk. We kregen ook nog eens 150 woorden om ons standpunt toe te lichten. Dat is al heel veel in deze tijd van soundbites.

De opdracht luidde als volgt (ik citeer uit de mail van het NHD):

“De gemeenteraad van Bergen gaat de komende vier jaar met tal van taken aan de slag. De redactie van de Alkmaarsche Courant heeft vier heikele onderwerpen eruit gelicht. We confronteren de acht lijsttrekkers met deze onderwerpen. Het belangrijkste onderwerp mag de partij oormerken met 600 euro, het tweede met 250 euro, het derde met 100 euro en minst belangrijke onderwerp met 50 euro. Tevens mag iedere partij een algemene toelichting geven op de keuzes van maximaal 150 woorden (dit betekent dus niet vier toelichtingen van 150 woorden).

De vier onderwerpen waar de partijen geld voor uit mogen trekken zijn:
1. De aanpak voor de vergrijzing van de gemeente Bergen.
2. De parkeerproblematiek in de gemeente Bergen.
3. Museum Kranenburgh
4. De relatief hoge belastingaanslag die de inwoners van Bergen krijgen.

Jullie kunnen reageren tot donderdagochtend 6 maart, 10.00 uur”.

Het was nog even zoeken naar een antwoord. Je wilt toch even afstemmen, kijken of iedereen op (ongeveer) dezelfde lijn zit. Los van ons inhoudelijke antwoord en wat je daarvan vindt geeft het wel een aardig inkijkje in de manier waarop je eigen politieke principes in het format van een ander worden geperst. Ik kan zomaar een paar heikele onderwerpen bedenken die nog geen enkele krant heeft opgepikt. Laten we het eens hebben over de toekomst van onze bibliotheken bijvoorbeeld. Als je goed leest in de verkiezingsprogramma’s is daar de komende jaren het nodige te kiezen en niet alleen in de Egmonden. Wij willen een deel van de bezuinigingen op onze bibliotheken terugdraaien! Dat u het maar weet. Maar andere partijen zeggen toch echt dat ze de vestiging in Bergen wel willen omzetten naar een servicepunt. Was het u al opgevallen? Vast niet. Maar goed, hieronder onze reactie op de heikele onderwerpen van het NHD.

Na een dag heen en weer mailen hebben we dit ingestuurd:

1. Vergrijzing (600 euro)
Welke voorzieningen zijn nodig om onze sterk vergrijzende gemeente leefbaar te houden en hoe gaan we om met onze nieuwe zorgtaken? GroenLinks Bergen heeft het initiatief genomen om mantelzorgwonen mogelijk te maken in de gemeente. Ook beleid voor het splitsen van woningen is vastgesteld. Wij willen dienstverlening dichtbij inwoners organiseren door sterke sociale wijkteams.

2. Parkeren (250 euro)
We hebben ons ingezet om de eerste bewonersvergunning gratis te houden. Verdere verhoging van de tarieven is niet aan de orde.

3. Lokale lasten (100 euro)
De lokale lasten zijn fors. Dat komt omdat we drie gemeentewerven hebben en willen behouden, door een groot grondgebied en dito kilometers riolering en door de hoge huizenprijzen. Maar er staat iets tegenover: we wonen op de mooiste plek van Nederland!

4. Kranenburgh (50 euro)
Kranenburgh heeft alles in huis om het helemaal te gaan maken. Geen heikel onderwerp dus, maar een culturele buitenplaats waar we trots op mogen zijn!

20140305-191654.jpg

Advertenties

Alles gaat naar Bergen

De stelling van Rodi media gaat deze week over een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt: de voorzieningen in onze dorpen en de vraag of het allemaal wel eerlijk verdeeld wordt tussen de kernen. Onze mening staat hieronder. Voor diegenen die een zekere gelijkenis zien met mijn bijdrage van een paar dagen geleden: dat klopt, die bijdrage stond al klaar. Dit is een ingekorte versie.

De stelling luidt: “De gemeente Bergen trekt haar voorzieningen teveel naar de kern Bergen”

Oneens. Wij doen niet mee aan de klaagzang: “alles gaat naar Bergen”. Nooit gedaan ook. In 2010 constateerden we wel dat er scheefgroei was ontstaan op voorzieningengebied. Terwijl in de kern Bergen jongerencentrum Frats was geopend en de eerste paal was geslagen voor het nieuwe museum Kranenburgh, was in de jaren daarvoor de Oorsprong in Schoorl verkocht, de Blinkerd verbrand en zwembad de Watertoren in Egmond gesloopt. Wij wilden die scheefgroei rechtzetten. Investeren in de ene kern? Prima, maar dan ook in de andere. Is dat gelukt? In Schoorl was verkoop van de Oorsprong een feit. Een forse investering om de activiteiten die daar nu plaats vinden onder te brengen in de Blinkerd was naar onze mening het beste alternatief. Dat budget is beschikbaar gesteld. In Egmond aan Zee heeft de gemeente zich uitgesproken voor een miljoeneninvestering in een nieuwe sporthal. Nog wensen? Zeker. Kijk daarvoor op http://www.groenlinksbergen.nl.